Artykuł w innych językach:
Wyłącz tłumaczenie
Zamknij

Książka „Wynijdźcie z niego, ludu mój!”

William Branham był wpływowym kaznodzieją zielonoświątkowym połowy XX wieku, który zapoczątkował kult znany jako Poselstwo. Chociaż opublikowano wiele biografii Williama Branhama, to jest pierwsza książka poświęcona historii ruchu Poselstwa. Napisana przez byłego pastora zastępczego drugiego najstarszego zboru Poselstwa na świecie, książka ta bada wspólnotę Poselstwa i początki ideologii tego ruchu. Poselstwo nie pojawiło się w próżni. Ideologia Poselstwa jest jedynie kontynuacją i ewolucją systemów wierzeń, które istniały wcześniej. Co to były za systemy? Skąd wzięła się ta ideologia? Czy źródła są wiarygodne? Jak powstała wczesna wspólnota Poselstwa? Ten pierwszy tom historii Poselstwa zacznie rzucać światło na te pytania.

Możesz:

Udostępnij
WhatsApp
W górę