Artykuł w innych językach:
Wyłącz tłumaczenie
Zamknij
Charles Paisley: Wynijdźcie z niego, ludu mój!Historia ruchu poselstwa Williama Branhama, tom I: Dni Głosu (1930 – 1965)Pobierz PDF lub zamów książkę

Siedem wizji z 1933 roku

Siedem proroczych wizji z 1933 roku to jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń we wczesnych latach służby Williama Branhama. Wizje te przedstawiane są jako potężne nadprzyrodzone potwierdzenie jego posłannictwa. Ludzie potrafią prognozować przyszłe wydarzenia, zgadywać i domyślać się na podstawie dostępnej im w danej chwili wiedzy. Ale żaden człowiek nie ma bezpośredniego wglądu w przyszłość, więc proroctwa, w których wymieniane są dokładne postaci i wydarzenia stanowią bardzo silny dowód za czyimś posłannictwem. Wspaniałym przykładem takich przepowiedni są proroctwa Daniela, któremu anioł przekazał wizję i podał dokładny wykład, wymieniając kolejność wydarzeń i nazwy królestw, które miały powstać, upaść i ze sobą walczyć. Przyjrzyjmy zatem się bliżej proroctwom Williama Branhama.

Oficjalna wersja z książki Wykład Siedmiu Wieków Kościoła

W 1953 roku William Branham po raz pierwszy wspomina o serii wizji, które oglądał w 1933 roku i które zapisał na kartce. Najbardziej uporządkowana i aktualna lista znalazła się w 9. rozdziale książki Wykład Siedmiu Wieków Kościoła:

EN
Rozwiń cytat

Pan Jezus przemówił do mnie i powiedział, że zbliża się przyjście Pana, ale zanim przyjdzie, wydarzy się siedem ważnych wydarzeń. Zapisałem je wszystkie i tamtego ranka przekazałem objawienie Pana. 

Pierwsza wizja była taka, że ​​Mussolini najedzie Etiopię i ten naród padnie mu do stóp. Ta wizja z pewnością wywołała pewne reperkusje, a niektórzy byli bardzo źli, kiedy to powiedziałem, i nie chcieli w to uwierzyć. Ale tak się stało. Po prostu wszedł tam ze swoimi nowoczesnymi ramionami i przejął władzę. Tubylcy nie mieli szans. Ale wizja mówiła również, że Mussolini dojdzie do strasznego końca, gdy jego własny lud zwróci się przeciwko niemu. Stało się to dokładnie tak, jak zostało powiedziane.

Następna wizja zapowiadała, że ​​Austriak imieniem Adolf Hitler powstanie jako dyktator nad Niemcami i że wciągnie świat do wojny. Pokazał linię Zygfryda i jak nasze wojska miałyby straszny czas, aby ją pokonać. Potem pokazało, że Hitler dojdzie do tajemniczego końca.

Trzecia wizja dotyczyła sfery światowej polityki, ponieważ pokazała mi, że będą trzy wielkie izmy, faszyzm, nazizm, komunizm, ale dwa pierwsze zostaną wchłonięte przez trzeci. Głos upomniał: „OBSERWUJ ROSJĘ, OBSERWUJ ROSJĘ. Miej oko na Króla Północy”.

Czwarta wizja ukazała wielki postęp w nauce, który nastąpi po drugiej wojnie światowej. Pokazano w wizji plastikowy samochód z bąblastym dachem, który jechał zdalnie sterowany po pięknych autostradach, tak że ludzie siedzieli w tym samochodzie bez kierownicy i grali w jakąś grę, aby się zabawić.

Piąta wizja dotyczyła moralnego problemu naszych czasów, skupiającego się głównie na kobietach. Bóg pokazał mi, że kobiety zaczęły tracić swoje miejsce przez otrzymanie prawa do głosowania. Następnie obcięły włosy, co oznaczało, że nie podlegały już władzy mężczyzny, ale nalegały na równe prawa lub w większości przypadków więcej niż równe prawa. [Kobieta] zaadoptowała męskie ubranie i rozebrała się, aż w ostatnim obrazie, który ujrzałem, była nagą kobietą, z wyjątkiem małego fartucha w kształcie listka figowego. Dzięki tej wizji ujrzałem straszną perwersję i moralny los całego świata.

Wtedy w szóstej wizji pojawiła się w Ameryce najpiękniejsza, ale okrutna kobieta. Trzymała ludzi w swojej pełnej mocy. Wierzyłem, że to był wzrost Kościoła rzymskokatolickiego, chociaż wiedziałem, że może to być wizja pewnej kobiety, która osiąga wielką władzę w Ameryce dzięki powszechnemu głosowaniu kobiet.

Podczas ostatniej i siódmej wizji usłyszałem straszliwą eksplozję. Kiedy odwróciłem się, żeby spojrzeć, zobaczyłem tylko gruz, kratery i dym w całej Ameryce.

Wykład Siedmiu Wieków Kościoła, rozdział 9 – Laodycejski Wiek kościoła

Te przepowiednie w naszych uszach dzisiaj brzmią niezwykle, ale przede wszystkim niektóre ich części, bowiem większa część treści dotyczy wydarzeń, które nawet w 1933 (jeśli nawet zgodzimy się, że wtedy zostały wypowiedziane) były w powszechnym obiegu informacyjnym jako najświeższe wieści. 

Co było powszechną wiedzą w 1933 r.:

 • Mussolini doszedł do władzy w latach 20., w 1930 roku złamał postanowienia pokoju z 1927 r. z Etiopią i budował umocnienia głęboko na etiopskim terytorium, w prasie wrzało o nadchodzącej wojnie, 
 • Roosevelt był urzędującym prezydentem, 
 • Hitler był już dyktatorem w Niemczech i budował swoją machinę wojenną. W styczniu 1933 został kanclerzem Niemiec, w marcu zaprowadził formalną dyktaturę. Wizje Branhama miały być w czerwcu.
 • Wszystkie trzy „izmy” były obecne i dobrze znane na świecie. 
 • Futurystyczne wizje samochodów o obłych/jajowatych kształtach a także samochodów bez kierowcy były popularne już w 1918 roku, o czym świadczą liczne gazety. 
 • Kobiety miały prawo głosu już od ponad dekady, krótkie obcinanie włosów „na chłopczycę” było już bardzo popularne w latach 20-tych. Jeszcze zanim kobiety uzyskały prawo do głosowania, w trakcie ruchu sufrażystek gazety już wtedy przepowiadały, że kobiety same wejdą w politykę i że w końcu kobieta zostanie prezydentem (1892 oraz Meade County News 1910).

Jednak wśród tych powszechnie znanych faktów są elementy, które można było jedynie odgadnąć lub znać z przyszłości: 

Co nie było jeszcze faktem w 1933 r.:

 • Mussolini strasznie skończy i to z rąk własnego ludu, 
 • Amerykanie będę z trudem przedzierać się przez linię Zygfryda w Niemczech, 
 • Hitler skończy w tajemniczych okolicznościach, 
 • faszyzm i nazizm upadną i zostanie tylko komunizm, 
 • kobieta dojdzie do władzy dzięki powszechnemu głosowi kobiet (czyli coś bardziej precyzyjnego niż to, że „kiedyś kobieta osiągnie wysoką pozycję na szczeblu władzy”, co wszyscy przewidywali), 
 • zniszczenie Ameryki.

Te elementy wizji w 1933 roku nie byłyby takie oczywiste do przewidzenia, ale pojawia się problem. Pierwsza wzmianka o tych wizjach pojawia się dopiero w 1953 roku, czyli kiedy i los Mussoliniego i Hitlera, a także wydarzenia wojenne były już historią. Oczywiście już dawno wiedzieliśmy, że dopiero w latach 50-tych William Branham o tym mówi, ale problemem było nie to, ale już omówiona niespójność i niestety, mocno nadszarpnięta wiarygodność Williama Branhama. Nawet gdybyśmy chcieli naciskać, że to, że w innych miejscach dodawał wydarzeniom nadprzyrodzonego charakteru, nie znaczy, że tak musiało być z wizjami. Ale i tutaj sam William Branham rzuca cień na swoje relacje. Jego pierwsza wzmianka o proroctwie o Mussolinim bardzo różni się od tej, którą oficjalnie przyjęto:

EN

41 Powiedziałem: „Jeśli Mussolini kiedykolwiek pojedzie do Etiopii, zapisz to, nie będzie pokoju, dopóki nie przyjdzie Jezus Chrystus”.

53-0326 – Izrael i Kościół #2

Nie brzmi to jak zdecydowane proroctwo. W jego „jeśli” nie ma nic, czego ktokolwiek sam by się nie domyślił. To samo dotyczy ustawicznego braku pokoju na ziemi, co dla ludzi też zawsze było przykrym faktem rzeczywistości. Nie ma mowy o tragicznej śmierci z rąk własnego ludu. Już tu widzimy znowu zalążek tego samego, co w wielu innych wypadkach: pierwotna wersja jest dużo skromniejsza, ostateczna – bogata w nieistniejące wcześniej szczegóły. 

Wizje z Siedmiu Wieków Kościoła na taśmie

Zaprezentowaliśmy wizje w ich brzmieniu w książce Wykład Siedmiu Wieków Kościoła. Ale jeszcze inaczej brzmią one na taśmie:

EN
Rozwiń cytat

47 O… Ilu z was przypomina sobie tę wizję tutaj w zborze? Pewnie. 

Powiedziała, że nawet Kennedy zostanie wybrany w tych ostatnich wyborach. 

Jak kobiety będą mogły głosować. 

Jak Roosevelt doprowadzi świat do wojny. 

Jak Mussolini wyruszy w stronę Etiopii, w swojej pierwszej inwazji, i zajmie ją; a to będzie koniec, po tym umrze. 

Jak wielkie -izmy powstaną i wszystkie wrócą do komunizmu; Hitleryzm, Mussolini, nazizm i tak dalej, wszyscy z powrotem wpadną w komunizm. 

A jedenaście lat wcześniej nim się to stało, było powiedziane, że „pójdziemy na wojnę z Niemcami, a Niemcy ufortyfikują się za betonami”, Linia Maginota. Tak się właśnie stało. 

Następnie było powiedziane, że dojdzie do tego, iż nauka będzie się tak bardzo rozwijać, aż stworzą samochód – samochody będą przez cały czas coraz bardziej przypominały „jajka”. I ta wizja została opowiedziana właśnie tutaj, w miejscu, w którym stoi teraz Kościół Chrystusowy, w starym domu sierot. Charlie Kern – być może jest dziś w tym budynku – mieszkał w tym czasie w tym miejscu. 

Pewnej niedzieli rano około 7. godziny przyszła ta wizja. I było w niej powiedziane: „Wtedy stanie się, że wymyślą samochód, w którym nie będzie trzeba kierownicy, będzie sterowany jakimś rodzajem mocy”. Teraz to mają. Mają to teraz, z mocą magnetyczną, kontrolą radarową. Oni nawet nie… po prostu ustaw radar na miejsce, dokąd zmierzasz, a on cię tam zawiezie, nie musisz kierować.

48 Potem było także zapowiedziane: „W tym czasie w Stanach Zjednoczonych powstanie wielka kobieta”. Była pięknie ubrana, ale miała okrutne serce. A ja zapisałem sobie w nawiasach notatkę do tej wizji, na żółtym papierze: „może Kościół katolicki”. 

A kobiety, którym pozwolono głosować, pomogą wybrać niewłaściwą osobę dla tego narodu. I tak właśnie zrobiły. Dokładnie. Było powiedziane: „To będzie początek”. 

49 Otóż, było powiedziane jeszcze jedno, że… A zaraz potem zobaczyłem nasze państwo rozbite w strzępy na skutek wybuchów i unosił się z niego dym. Otóż, jeśli wydarzyły się tamte rzeczy, to wydarzą się i te pozostałe.

60-1205 – Efeski Wiek Kościoła

Wizje w kazaniu Potępienie przez reprezentację

A tak wizje przedstawił w kazaniu Potępienie przez reprezentację, co ważne, tym razem (jak mówi) czyta z kartki, na której wizje zostały zapisane, możemy mieć zatem pewność, że słyszymy ich pełną treść i że nic nie ucieknie:

EN
Rozwiń cytat

32 Chciałbym przeczytać wam przekazaną przepowiednię. Wsiadłem… I może… Nawiasem mówiąc, pan Mercier i wielu z nich weźmie niektóre z tych starych przepowiedni, wykopią je, poprawią trochę lub zaktualizują i umieszczą w gazetach. Chciałbym przeczytać kilka rzeczy, które chciałbym, abyście… aby… Ta pierwsza. Chciałbym wam coś przeczytać.

33 „1932”. — Posłuchajcie tego — „Kiedy szedłem lub przygotowywałem się do pójścia do zboru dziś rano, zdarzyło się, że wpadłem w wizję. Nasze nabożeństwa odbywają się na Meigs Avenue, w starym domu sieroty, gdzie Charlie Kern mieszka w części budynku”. — Wiecie, mieszka teraz po drugiej stronie ulicy — „I stało się, że będąc w tej wizji, widziałem, jak mają miejsce straszne rzeczy. Mówię to w imieniu Pana.

34 „Prezydent, którym jest teraz Prezydent Franklin D. Roosevelt”, — pamiętajcie teraz, to było dwadzieścia osiem lat temu — „sprawi, że cały świat pójdzie na wojnę. Nowy dyktator Włoch, Mussolini, dokona pierwszej inwazji na Etiopię. I zajmie Etiopię, ale to będzie jego ostatnia. Czeka go koniec.

35 „Będziemy w stanie wojny z Niemcami. Oglądaj Rosję. Otóż, widzicie, komunizm, nazizm i faszyzm. Oglądaj Rosję, ale to nie jest najważniejsze.

36 „To także… był zły czyn popełniony w tym kraju, pozwolili kobietom głosować. To jest naród kobiety, która splugawi ten naród, tak jak Ewa w Edenie ”. Teraz widzisz, dlaczego tak to wałkuję? Mam TAK MÓWI PAN. „W swoim głosowaniu [ona] wybierze niewłaściwą osobę.

37 „Amerykanie odniosą wielkie zwycięstwo w miejscu, które zbudują Niemcy, który będzie wielkim murem zbudowanym z betonu”, Linią Maginota, jedenaście lat przed jej zbudowaniem, „ale w końcu zostaną zwycięzcami”.

38 „Potem, kiedy te kobiety pomogły wybrać niewłaściwą osobę, wtedy w Stanach Zjednoczonych powstała wielka kobieta, dobrze ubrana i piękna, ale okrutna w sercu. Ona albo poprowadzi ten naród, albo doprowadzi go do ruiny ”. Mam, w nawiasach, „(Być może Kościół katolicki).

39 „Również nauka będzie się rozwijać, zwłaszcza w świecie mechaniki. Samochody będą coraz bardziej nabierać kształtu jaja. Wreszcie zbudują taki, który nie będzie potrzebował kierownicy ”. Teraz to mają. „Będzie kontrolowany przez jakąś inną moc”.

40 „Wtedy ujrzałem Stany Zjednoczone jako jedno tlące się, spalone miejsce. Zbliża się koniec”. Potem, mam w nawiasach: „(Przewiduję, że to się stanie…)”. Otóż, pamiętajcie, Pan, to właśnie pokazał Pan. „(Ale przewiduję, że stanie się to przed rokiem 1977). Opieram się na tej przepowiedni, z powodu gwałtownej rzezi, która teraz nadchodzi, jak szybko się poruszał, jak długo potrwa, zanim ten naród dotrze na swoje miejsce”.

A teraz spójrzcie, co się teraz stało.

41 Prezydent Franklin D. Roosevelt zabrał Amerykę na „herbatę w Anglii”. Zgadza się. Niemcy nigdy nas nie zaczepiali; to myśmy ich zaczepili. On wpędził cały świat w wojnę, która wywołała wojnę światową. Niemcy zbudowali Linię Maginota. O której każdy weteran tutaj wie, co zabrała tam [walka] na Linii Maginota.

42 Kobiety, które otrzymały prawo do głosowania, wybrały prezydenta-elekta Kennedy’ego, to głos kobiety [przesądził o tym, że wybrano], niewłaściwego mężczyznę; co ostatecznie doprowadzi do pełnej kontroli Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych. Potem nadchodzi bomba, która ją wysadzi w powietrze.

43 Przewidziano siedem rzeczy, a pięć z nich już się wydarzyło. Możecie więc sami ocenić, jak daleko jesteśmy. Zbliżamy się do końca. Skoro wydarzyło się tych pięć rzeczy, te dwie pozostałe rzeczy również się wydarzą. To się po prostu musi wydarzyć.

60-1113 – Potępienie przez reprezentację

Wnioski

Książka Siedem Wieków Kościoła miała być w założeniu poprawionym językowo zapisem tego, co William Branham wygłosił i co nagrano na taśmach. A jednak widzimy po raz kolejny, że kluczowe prorocze elementy zostały zmienione i to z namysłem. 

Na taśmie pojawia się fenomenalna informacja, że wizja w 1933 roku „przepowiedziała wybranie Kennedy’ego na prezydenta”, niestety pierwszy raz ta informacja pojawia się właśnie po ogłoszeniu wyników wyborów w 1960 r. Prawdopodobnie ma na myśli tutaj to, co powiedział dalej, czyli że chodzi o kwestię prawa wyborczego kobiet i że to dzięki głosowi kobiet Kennedy wygrał. William Branham był bardzo niezadowolony z wyników wyborów i w cale nie przepowiadał, kto w nich wygra, dopiero po wyborach obwiniał zwycięzcę w najróżniejszy sposób i zaczął opowiadać, że przepowiedziała to wizja. Wreszcie pojawia się kwestia głosu kobiet, o który obwiniał przegraną Nixona. Tylko że według Gallup poll z wyborów w 1960 roku większość kobiet głosowała na Nixona, nie na Kennedy’ego. A to też padło z ust Williama Branhama jako „Tak mówi Pan”, oczywiście po wyborach.

Na taśmie to Roosevelt wciąga świat do wojny, w książce robi to „młody Austriak Hitler”. Dla autorów tego wpisu przez lata była to zagadka: skąd ta sprzeczność? Proste wyjaśnienie było wówczas nie do pomyślenia: proroctwo o Roosevelcie było błędne, więc zmieniono je na proroctwo o Hitlerze. To nie o Roosevelcie opowiada się nawracanym na Poselstwo, sami to dobrze wiemy, że na ludziach robi wielkie wrażenie, że „William Branham przepowiedział, że Hitler zacznie wojnę”.

Pierwsza wersja proroctwa o Mussolinim nie jest nawet proroctwem i jest bardzo ogólna: „Jeśli Mussollini tam pojedzie, to nie będzie już pokoju na świecie”. Druga wersja, czytana z kartki zawiera informacje, których na tej kartce nie było we wcześniejszych latach. Szczegóły były dodawane po fakcie. Ale najbardziej problematyczne jest to, że nowsza wersja proroctwa zawiera proroctwo o tym, że inwazja na Etiopię będzie ostatnią inwazją Mussoliniego, a potem czeka go kres. To jest proroctwo, które w perspektywie czasu można jak najbardziej sprawdzić: Mussolini zaatakował Etiopię, a potem jeszcze przeprowadził inwazję na Albanię, a następnie na Grecję. Wszystkie fakty dotyczące proroctwa są podane po zaszłych wydarzeniach, nawet w 1933 roku Mussolini był już u władzy i w gazetach wrzało o jego planach najazdu na Etiopię.

Druga wizja mówi o kimś, kto wciągnie cały świat do wojny. W wersji czytanej z kartki, na taśmie, tym człowiekiem jest prezydent Roosevelt, który jak wiadomo z historii był izolacjonistą i nie chciał dołączyć do toczącej się już wojny światowej. Można próbować udowadniać, że wojna staje się światową dopiero jak USA dołączą, ale mało kto by się z tym zgodził. Przed atakiem na Pearl Harbor, który zmusił Roosevelta do dołączenia do konfliktu, w wojnie brały udział dziesiątki krajów na wszystkich kontynentach. 11 grudnia, 4 dni po ataku Japończyków na Pearl Harbor Niemcy wypowiedziały wojnę USA – nie na odwrót. Wygląda na to, że to właśnie dlatego drugie proroctwo zostało w książce zaktualizowane, a prezydenta Roosevelta, o którym William Branham czytał z kartki, zastąpiono Hitlerem – ogólnoprzyjętym prowodyrem II wojny światowej.

Wizja o samochodzie-jajo w pierwotnej wersji nie wspominała o tym, że będzie jeździł na autopilota. Ten szczegół, wraz z opisem o ludziach grających razem w grę planszową pojawił się w 1958 roku, po tym jak William Branham obejrzał animowaną prezentację Disneya, pokazującą dokładnie ten sam obraz:

Louisville Courier Journal, gazeta sprzedawana w rodzinnym mieście Branhama w Jeffersonville, opublikowała 9 sierpnia 1931 r. Artykuł opisujący „samochód przyszłości w kształcie jajka”. Przemysł samochodowy był tematem lokalnej dyskusji. Reporterzy z Louisville wyprzedzili Williama Branhama w jego przewidywaniach. Wiele miast w różnych krajach dyskutowało o nowym „jajowatym designie”. Na przykład Ottawa Journal opublikował 25 kwietnia 1931 r. Artykuł zatytułowany „Jajokształtne nadwozie samochodów zapowiadana na przyszłość”. Samochód jajo ukazał również się na wystawie światowej w Chicago w 1933 roku jako koncepcja motoryzacji przyszłości. Na tej wystawie był William Branham, o czym sam opowiada. Mówi o tym, że 5 z 7 wizji się już spełniło, czyli została tylko okrutna kobieta i zniszczenie USA. W Laodycejskim Wieku Kościoła Branham powiedział, że wizja z samochodem się już spełniła i tylko takie samochody czekają na lepsze drogi. Z perspektywy czasu dobrze wiemy, że jeśli chodzi o jajowaty kształt samochodów, to nic takiego się nie dzieje, ani nie jest w przygotowaniu dla tych konkretnych samochodów, o których William Branham mówił, że są wypełnieniem wizji przyszłości. Te samochody są dzisiaj obiektami muzealnymi, a motoryzacja poszła w zupełnie innym kierunku. William Branham sugerował się tym, co widział w tym czasie i jego zapowiedzi nie wykraczały poza ówczesną wyobraźnię.

Konkluzja

Biorąc pod uwagę te problemy i sprzeczności nie dziwi, że kartka z proroctwami jest kolejną rzeczą, którą Billy Paul uważa, że zgubił.

Większość z tego, co William Branham mówił o siedmiu wizjach, było powszechnie dostępną wiedzą, a co do tych rzeczy, które nie były znane, pomylił się. Błędnie stwierdził, że Mussolini nie dokona kolejnych inwazji po inwazji na Etiopię, że Roosevelt wciągnie świat do wojny, w której świat już był pogrążony. Pomylił się również w swojej analizie wyników wyborów (którą przedstawiał jako proroctwo z „Tak mówi Pan”), obwiniając kobiety o porażkę Nixona, bowiem to kobiety w większości głosowały za Nixonem.

I PAN powiedział do mnie: Ci prorocy fałszywie prorokują w moje imię. Nie posłałem ich ani im niczego nie nakazywałem, ani nie mówiłem do nich. Prorokują wam kłamliwe widzenie i wróżbę, marność i urojenie swego serca.

Jeremiasz 14:14

Źródła

Udostępnij
WhatsApp
W górę