Artykuł w innych językach:
Wyłącz tłumaczenie
Zamknij

Materiały o poselstwie

Wideo/Audio 🎦

Christ The Solid Rock youtube.com/@christthesolidrock.

Christ The Solid Rock youtube.com/@christthesolidrock.

Bogate w grafikę, krótkie lecz wymowne serie filmów rozpatrujące proroctwa i najważniejsze wydarzenia z życia Williama Branhama.

Szofar youtube.com/@szofarPL

Szofar youtube.com/@szofarPL

Polskie materiały wideo dotyczące życia, usługi i poselstwa Williama Branahama, w tym seria Sąd przysięgłych.

William Branham Series www.youtube.com/playlist?list=PLcu_iFBJXPHeLTOnmlYH9Yf-MGG2u67mk

William Branham Series www.youtube.com/playlist?list=PLcu_iFBJXPHeLTOnmlYH9Yf-MGG2u67mk

Seria kazań dogłębnie rozpatrujących kluczowe doktryny ruchu poselstwa w świetle Słowa Bożego.

Książki 📚

Investigating William Branham: The Unfolding Story of Plagiarisms and Errors (Bryan H. Smalls) docs.williambranham.eu/Books – Książki/Bryan_Smalls-Investigating_William_Branham_The_Unfolding_Story_of_Plagiarisms_and_Errors.pdf

Investigating William Branham: The Unfolding Story of Plagiarisms and Errors (Bryan H. Smalls) docs.williambranham.eu/Books – Książki/Bryan_Smalls-Investigating_William_Branham_The_Unfolding_Story_of_Plagiarisms_and_Errors.pdf

Ponad 300 stron zawierających dogłębne spojrzenie na teologię Williama Branhama, w tym kilka rozdziałów poświęconych źródłom, z których zaczerpnął swoje doktryny.

The Healer-Prophet (Douglas Weaver) docs.williambranham.eu/Books – Książki/Douglas_Weaver-The_Healer-Prophet_1987.pdf

The Healer-Prophet (Douglas Weaver) docs.williambranham.eu/Books – Książki/Douglas_Weaver-The_Healer-Prophet_1987.pdf

Wnikliwe rozpatrzenie usługi i wpływu Williama Branhama w kontekście przebudzeń uzdrowieniowych lat 40-tych i 50-tych oraz początku ruchu charyzmatycznego lat 60-tych.

Strony internetowe 🌐

Traktaty z Christian Gospel Church christiangospelchurch.org/tracts

Traktaty z Christian Gospel Church christiangospelchurch.org/tracts

Spostrzeżenia na temat osoby Williama Branhama oraz ruchu poselstwa z pod pióra kaznodziei z Jeffersonville, który spędził w tym ruchu ponad 40 lat i osobiście znał wielu świadków licznych wydarzeń z życia Branhama.

Prove The Claims provetheclaims.wixsite.com/home

Prove The Claims provetheclaims.wixsite.com/home

Dogłębna analiza proroctw, nauczania, uzdrowień oraz wszelakich twierdzeń Williama Branhama oparta o jego własne wypowiedzi, dostępne fakty i Słowo Boże.

Searching For Vindication searchingforvindication.com

Searching For Vindication searchingforvindication.com

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące przebiegu budowy Mostu Miejskiego, wczesnych lat życia i usługi Williama Branhama, a także jego rodziny.

William Branham Historical Research william-branham.org

William Branham Historical Research william-branham.org

Obszerna baza danych zawierająca tysiące dokumentów i zdjęć związanych z Williamem Branhamem oraz osobami z jego otoczenia, mapująca powiązania pomiędzy środowiskiem religijnym a politycznym w Stanach Zjednoczonych pierwszej połowy dwudziestego wieku.

Believe The Sign en.believethesign.com

Believe The Sign en.believethesign.com

Ponad 700 artykułów traktujących o różnych aspektach życia i usługi Williama Branhama z możliwością tłumaczenia na język polski. Niegdyś naczelna strona propagująca poselstwo.

Udostępnij
WhatsApp
W górę