Artykuł w innych językach:
 • English
 • Wyłącz tłumaczenie
  Zamknij
  Charles Paisley: Wynijdźcie z niego, ludu mój!Historia ruchu poselstwa Williama Branhama, tom I: Dni Głosu (1930 – 1965)Pobierz PDF lub zamów książkę

  Objawienie siedmiu pieczęci

  Skąd William Branham zaczerpnął objawienie siedmiu pieczęci?

  Dlaczego siedem pieczęci jest tak ważnych dla wierzących w Poselstwo?

  Wierzący w Poselstwo są niemalże jednomyślni w swoim przekonaniu, że kazania Williama Branhama na temat siedmiu pieczęci są najważniejszymi w całej jego usłudze. On sam oraz jego naśladowcy wierzą, że objawienie oraz prawdziwe zrozumienie pieczęci były ukryte przed Kościołem aż do czasu jego usługi oraz że prawdziwe zrozumienie pieczęci jest objawione tylko przez jego usługę jako Bożego szczególnego proroka czasów końca.

  William Branham i jego naśladowcy mówią, że przyniósł on zupełnie nowe, wyjątkowe i nigdy dotąd nieobjawione zrozumienie pieczęci. W kazaniu wstępnym do tematu siedmiu pieczęci wyjaśnił to następująco:

  EN
  Rozwiń cytat

  51 A teraz zobaczymy, co ta Księga mówi o tym, jak Ona zostanie otwarta. A nie było to wiadome, dopóki Baranek nie weźmie tej Księgi, nie złamie jej pieczęcie i nie otworzy tej Księgi. Rozumiecie? Baranek musi wziąć tę Księgę. 52 Ona jest ukryta. Przypomnijcie sobie teraz: „Żaden człowiek w Niebiesiech, ani żaden człowiek na ziemi” – papież, biskup, kardynał, prezbiter stanu, kimkolwiek by on był – „nie może złamać tych pieczęci, ani objawić tej Księgi, tylko Baranek.” Myśmy tego dociekali, domyślaliśmy się, potykaliśmy się i zastanawialiśmy się nad tym – to jest przyczyna, dla której wszyscy jesteśmy w takim zamieszaniu. 53 Lecz mieliśmy Boską obietnicę, że ta Księga Odkupienia zostanie doskonale otwarta przez Baranka i Baranek rozłamie jej pieczęcie w ostatecznych dniach, w których obecnie żyjemy, a nie zostanie to oznajmione, dopóki Baranek nie weźmie tej Księgi i nie zdejmie jej pieczęci. Przypomnijcie sobie bowiem – ta Księga była trzymana w rękach Tego, który siedział na tronie. „A Baranek przychodzi do Niego, do Tego siedzącego na tronie i bierze tę Księgę z Jego prawej ręki.” Bierze tę Księgę! O, to jest bardzo głębokie. Będziemy to próbować rozwiązać, jeżeli nam się uda, z pomocą Ducha Świętego. Jesteśmy teraz zależni od Niego. Później zobaczymy, że to dzieje się w końcowym czasie – „kiedy czas zakończył się.” 54 Żadna denominacja nie ma prawa wykładać tej Księgi. Żaden człowiek nie ma Jej prawa wykładać. To Baranek podaje Jej wykład – Baranek jest Tym, który to Słowo mówi, i Baranek oznajmia to Słowo przez to, że Je potwierdza i daje temu Słowu życie. Rozumiecie? Dokładnie! Zwróćcie uwagę. Nie zostanie to objawione aż do… 55 Ta Księga nie zostaje objawiona, dopóki wieki kościoła i denominacyjne wieki nie dobiegną końca, „a potem już nie ma więcej czasu.” Czy to pojmujecie? Zostaje to objawione dopiero wtedy, kiedy wieki kościoła i denominacyjne wieki zakończyły się.

  63-0317E – Na przełomie siedmiu wieków Kościoła i siedmiu pieczęci

  Nie tylko w trakcie głoszenia Pieczęci, ale przy wielu innych okazjach William Branham stwierdzał, że objawienie oraz zrozumienie odnoszące się do pieczęci na Księdze Odkupienia może zostać otwarte i zrozumiane wyłącznie w czasie końca, a nie w jakimkolwiek denominacyjnym systemie.

  EN

  12 On do mnie przemówił i powiedział: „Siedem pieczęci zostanie otwartych. Siedem tajemnic, siedmioraka tajemnica Biblii, która była do tej pory zamknięte od założenia świata, zostanie objawiona”. A my, chociaż jesteśmy małą, skromną grupą, w porównaniu z całym światem, cieszymy się tymi błogosławieństwami, słysząc te tajemnice.

  65-0418 – To jest wschód słońca

  Naśladowcy Williama Branhama wierzą, że objawienie pieczęci nigdy nie było poznane w jakimkolwiek innym wieku i że zdolność Williama Branhama do przekazania prawdziwego zrozumienia pieczęci jest kluczową częścią jego roli jako proroka czasów końca oraz posłańca do laodycejskiej epoki Kościoła.

  Jak William Branham wyjaśnił otrzymanie objawienia siedmiu pieczęci?

  Kiedy William Branham głosił kazania na temat pieczęci, co rusz wyjaśniał, że ich objawienie otrzymał przez wizje lub anielskie nawiedzenia, mające miejsce codziennie przed wygłoszeniem kolejnej pieczęci, podczas studiowania i modlitwy w swoim pomieszczeniu.

  EN

  10 Gdybym tylko mógł stanąć tutaj na podwyższeniu i objawić to wam, w taki sposób, jak jest mi to objawiane w moim pokoju, ojej, to by było cudowne.

  63-0318 – Pierwsza pieczęć
  EN

  11 Zatem dzisiaj wieczorem studiujemy drugą pieczęć. Dla pierwszych czterech pieczęci istnieją czterej jeźdźcy. A ja wam powiem, że dzisiaj wydarzyło się ponownie coś i ja — ja, coś, co ja… Poszedłem po te stare notatki, na podstawie których głosiłem na ten temat dawno temu. Usiadłem po prostu i pomyślałem: „Otóż, zrobiłem wszystko najlepsze, na co mnie było stać.” A wielu pisarzy i innych… Pomyślałem sobie: „Dobrze, będę czytał przez chwilę i przewertuję je, i spojrzę na to i tamto.” I zanim uświadomiłem to sobie, coś się po prostu dzieje, i jest to całkiem inaczej. Przychodzi to po prostu inaczej. Chwyciłem więc żwawo pióro i zacząłem to zapisywać tak szybko jak tylko potrafiłem, podczas gdy On tam był.

  63-0319 – Druga pieczęć
  EN

  20 A ja pragnę powiedzieć, że każdym razem, nawet aż do dzisiejszego poranka około… Wstaję naprawdę wcześnie rano i udaję się na modlitwę, zanim wszystko zaczyna się poruszać i po prostu trwam w modlitwie przez cały dzień. Lecz tego poranka wcześnie, Duch Święty przyszedł tam, gdzie ja byłem i tak jasno, jak wszystko inne, zobaczyłem dokładnie otwartą trzecią pieczęć. Otóż, ja wiem, że On mnie słyszy i jestem za to bardzo wdzięczny.

  63-0320 – Trzecia pieczęć
  EN

  220 Od ostatniej niedzieli siedzę tylko w pomieszczeniu, tylko się modlę pod namaszczeniem; to jest wszystko. Wiem, że To jest właściwe. Wy wierzycie w Boga. Ja wiem, że wierzycie. Zważajcie tylko, co będzie na końcu tego tygodnia. Uhm. Rozumiecie? Rozumiecie? W porządku. Widzicie?

  63-0321 – Czwarta pieczęć
  EN

  215 My dotąd… Ja zawsze myślałem, że te dusze pod ołtarzem to męczennicy wczesnego Kościoła. Jestem pewien, że dr Uriah Smith i wszyscy inni tak mówią. Rozumiecie? Ja sam tak myślałem. Lecz kiedy Duch Święty pokazał mi do tego wizję, nie było tak, i to nie są te dusze.

  63-0322 – Piąta pieczęć
  EN

  418 Coś wydarzyło się dzisiaj, a ja widziałem, że coś się rozwija. Ja po prostu… Nie mogłem już złapać tchu, widzicie. On tam był, stojąc tam, to małe Światło stojące bezpośrednio tam. A tutaj To było. Ja wiem, że to jest Prawda. 419 Pomyślałem sobie: „O Boże, nie mógłbym tego powiedzieć. Nie mogę tego powiedzieć. Nie mogę.” Wyszedłem po prostu z pokoju, wyszedłem na dwór i chodziłem tam i z powrotem. Bracie, pomyślałem sobie: „Ach! Co mam robić? Och!”

  63-0323 – Szósta pieczęć
  EN

  395 Tyle mamy dzisiaj zrozumienia odnośnie Niej, bowiem wszystko pozostałe z Niej zostało odsłonięte; lecz to nie jest odsłonięte. Lecz kiedy siedziałem w moim pokoju i słyszałem to… raczej nie słyszałem, lecz widziałem Ją odsłoniętą do tych siedmiu gromów.

  63-0324E – Siódma pieczęć

  William Branham raz po raz wyjaśniał, że te pieczęcie były mu objawiane za pośrednictwem nadprzyrodzonych doświadczeń.

  Fakty

  William Branham twierdził, że objawienie pieczęci nie było znane aż do czasu, kiedy w marcu 1963 roku sam je otrzymał w sposób nadprzyrodzony, a następnie wygłosił.

  EN

  29 Teraz chcę się wyrazić bardzo jasno. Za każdym razem, za każdym razem, kiedy te pieczęcie przychodziły na swoje miejsce, wszystko, w co kiedykolwiek wierzyłem na ich temat i co czytałem u innych ludzi, było sprzeczne z tym, co przyszło do mnie w tamtym pomieszczeniu.

  63-0324E – Siódma pieczęć

  Raz za razem i w sposób jednoznaczny, William Branham twierdził, że każdy aspekt pieczęci został dany mu w nadprzyrodzony sposób i że był sprzeczny ze wszystkim, co kiedykolwiek dotąd usłyszał lub przeczytał. Twierdził, że jego objawienie pieczęci z 1963 roku zasadniczo różniło się od wszystkiego, co do tego czasu przyszło. Jeśli tak faktycznie było, to należy wnioskować, że nie będziemy w stanie znaleźć nikogo, kto przed 1963 rokiem miałby zasadniczo taki wykład pieczęci jak William Branham. Jeśli ktoś inny miałby takie samo zrozumienie nawet jednej pieczęci przed 1963 rokiem, wówczas twierdzenie Williama Branhama okazałoby się fałszywe.

  kluczowy

  taki, który jest w jakimś aspekcie najważniejszy, zasadniczy, główny

  Prawda jest taka, że William Branham zapożyczył większość swojej interpretacji na temat pieczęci z wykładów innych kaznodziejów i żaden kluczowy element jego nauk na temat pieczęci nie był ani nowy, ani wyjątkowy. Posiadał egzemplarze książek oraz nauczań, na których bazował swoje kazania, a nawet podczas swoich kazań na temat pieczęci wyjaśniał, że studiował ich książki. Prawdę powiedziawszy to trudno się doszukać czegoś nowego lub wyjątkowego w objawieniu siedmiu pieczęci Williama Branhama.

  Bryan Smalls w swojej książce Investigating William Branham (William Branham – Śledztwo) pokazuje kto wcześniej głosił objawienie pieczęci w zasadzie w taki sam sposób jak William Branham. W niniejszym opracowaniu przedstawimy kluczowe elementy kazań Williama Branhama na temat pieczęci, które zostały skopiowane z Księgi Objawienia Clarence’a Larkina i z Dokonanej tajemnicy Charlesa Taze’a Russella.

  Clarence Larkin (1850 – 1924)
  Kaznodzieja baptystyczny

  Zbadawszy temat dokładnie, okaże się, że w interpretacji Williama Branhama nie ma nic nowego lub wyjątkowego. Jego „Objawienie Siedmiu Pieczęci” było adaptacją nauk poprzednich kaznodziejów, zaś on celowo wprowadzał w błąd swoich słuchaczy, którzy myśleli, że głosił coś nowego.

  Przegląd piątej pieczęci

  Kluczowym podłożem interpretacji piątej pieczęci Williama Branhama jest przekonanie, że dusze pod ołtarzem przedstawiają żydowskich męczenników z przeszłości, a ich współsłudzy i bracia to żydowscy męczennicy, którzy zginą w czasie ucisku. Jego podstawą do stwierdzenia, że byli to żydowscy męczennicy był fakt, że piąta pieczęć znajdowała się w szóstym rozdziale Księgi Objawienia, natomiast pochwycenie kościoła odbyło się już w czwartym rozdziale.

  William Branham wyjaśnia:

  EN
  Rozwiń cytat

  218 Otóż, jeżeli zwrócicie na to uwagę, bowiem oni w tym czasie, kiedy zostaje otwarta piąta pieczęć — Kościół już odszedł. To po prostu nie mogą być te dusze pod… wczesny Kościół. 219 Proszę zatem, jeżeli już kiedykolwiek tak czyniliście, to zwróćcie teraz na to uwagę, ponieważ to jest przedmiotem wielkich kontrowersji, pragnę więc, abyście teraz słuchali naprawdę uważnie. A wy macie swoje kartki i ołówki, aby to zanotować. Pragnę, abyście teraz zwrócili na to uwagę. 220 Zatem, to nie mogą być te dusze, bo dusze sprawiedliwych męczenników i sprawiedliwych ludzi – Kościół, Oblubienica, zostały już zabrane do góry; więc one nie mogły być pod ołtarzem. One będą w Chwale razem z Oblubienicą. Uważajcie teraz. Bowiem one odeszły w Zachwyceniu w 4. rozdziale Objawienia. One zostały zabrane do góry. 221 Kim zatem są te dusze? To jest następna sprawa. Kim one zatem są, jeżeli nie są wczesnym Kościołem? Jest to Izrael, który ma zostać zbawiony jako naród – wszyscy, którzy są predestynowani. To jest Izrael. To jest sam Izrael.

  63-0322 – Piąta pieczęć

  Na następnych stronach zobaczycie piątą pieczęć przedstawioną w Księdze Objawienia opublikowanej w 1919 roku przez Clarence’a Larkina. Zauważycie, że obaj podają zasadniczo tę samą interpretację tej pieczęci.

  Larkin nauczał, że pochwycenie miało miejsce w czwartym rozdziale Objawienia, co widzimy poniżej.

  Larkin nauczał również, że dusze pod ołtarzem to dusze żydowskich męczenników.

  William Branham i Clarence Larkin mają zasadniczo tę samą interpretację tego, kim są dusze pod ołtarzem i kim są słudzy i bracia. Obaj używali dokładnie takiego samego toku rozumowania, aby wyjaśnić, w jaki sposób doszli do tego, że chodzi nie o chrześcijańskich a o żydowskich męczenników. Obaj wyjaśniają, że pochwycenie Kościoła z pogan odbyło się już przed piątą pieczęcią (w czwartym rozdziale), dlatego też dusze pod ołtarzem nie mogły być chrześcijanami. Obie interpretacje są identyczne.

  W jaki sposób Clarence Larkin otrzymał to samo kluczowe objawienie piątej pieczęci w 1919 roku, skoro było ono zakryte aż do 1963 roku?

  William Branham powtarzał kilkakrotnie, że studiował książki Larkina. Oto przykład, gdzie wyjaśnia, ile czasu spędził na studiowaniu tych książek, kiedy głosił na temat 70 tygodni Daniela.

  EN

  32 Ten tydzień upłynął na dogłębnym studium. Wczoraj, cały dzień, prawie nie wychodziłem z pokoju, starając się studiować. A to jest coś ostatnimi czasy, wielu starych bywalców pamięta, że nauczałem, po prostu mówiłem: „tutaj jest miejsce tych siedemdziesięciu tygodni Daniela”, ale nie próbowałem na to nacierać, wyjaśniać tego. Ale w tym czasie, z Bożej łaski, podjąłem się próby, proszenia łaski u Boga, abym mógł przynieść to ludziom. I oto znajduję rzeczy, o których nic nie wiem. 33 A potem, czytałem książkę dra Larkina, książkę dra Smitha, notatki dra Scofielda, różne komentarze ludzi zewsząd…

  61-0730M – Wskazówki Gabriela dla Daniela

  Poniżej znajduje się zdjęcie biblioteczki Williama Branhama, na którym widać wyraźnie książki Larkina: Księgę Objawienia oraz Prawdę dyspensacjonalną. Poniższa fotografia pochodzi z magazynu Only Believe wydanego przez Rebeccę Smith, kiedy po śmierci Williama Branhama bibliotekę udostępniono dla odwiedzających jako miejsce pamięci.

  Istnieją przytłaczające dowody na to, że William Branham czytał i studiował książki Larkina i innych osób, od których kopiował swoje kazania na temat pieczęci. A mimo tego podczas wygłaszania pieczęci wypowiada się w taki sposób:

  EN

  215 Teraz zauważcie, w dziewiątym wersecie: „Dusze pod ołtarzem”. Tutaj niektórzy będą się ze mną poważnie nie zgadzać. Ale przyjrzyjcie się tylko na chwilę. I po prostu… Widzicie? Też tak myślałem, ale nie przyszło to w ten sposób. My myśleliśmy… Ja zawsze myślałem, że te dusze pod ołtarzem to byli męczennicy wczesnego Kościoła. I jestem tego pewien, cóż, Dr. Uriah Smith, i każdy jeden z nich tak właśnie mówili. Widzicie? Ale i ja tak myślałem. Ale kiedy Duch Święty pokazał mi na ten temat wizję, to tak nie było.

  63-0322 – Piąta pieczęć

  Podsumowanie piątej pieczęci

  William Branham wprowadzał swoich słuchaczy w błąd. Czy „każdy jeden z nich” mówił, że dusze pod ołtarzem to męczennicy Kościoła chrześcijańskiego? Nie, i on dobrze wiedział, że tak nie mówili. William Branham był nieszczery, kiedy wygłaszał kazanie o piątej pieczęci. Wiedział, że już przed nim nauczano, że dusze pod ołtarzem to byli żydowscy męczennicy. Dlaczego udawał, że przynosi coś, co nigdy przedtem nie było znane? Dlaczego stwarzał pozory, że otrzymał tę wiedzę od Ducha Świętego, kiedy wyraźnie powtarzał to, co przeczytał w jednej z książek ze swojej biblioteki?

  Przegląd czterech jeźdźców

  Kluczowe wyjaśnienie Williama Branhama dotyczące pierwszych czterech pieczęci jest takie, że czterech jeźdźców przedstawiało cztery różne stadia ducha antychrysta na przestrzeni historii Kościoła aż do ucisku. Dzisiaj większość nauczycieli traktujących o proroctwach biblijnych wierzy, że czterej jeźdźcy przedstawiają wydarzenia, które będą miały miejsce w przyszłości. A jednak, pierwsi świadkowie Jehowy, którzy naśladowali nauki Charlesa Taze’a Russela nauczali zasadniczo tego samego, co William Branham. Sąsiad Williama Branhama, Banks Wood oraz jego żona, byli wcześniej świadkami Jehowy. Przekazali Williamowi Branhamowi wiele materiałów z tego ruchu. William Branham na taśmie mówi i wyjaśnia, że czytał książki Charlesa Taze’a Russela. Porównywał nawet swoje kazania na temat pieczęci do nauczania Russela na ten sam temat:

  EN

  82 A ja mam wielu wspaniałych przyjaciół – świadków Jehowy, którzy siedzą tutaj, którzy wszyscy… albo raczej byli. Może niektórzy z nich wciąż są świadkami Jehowy. Ale zawsze stosowali – pan Russel – tych stu czterdziestu czterech tysięcy, że to oznacza nadprzyrodzoną oblubienicę Chrystusa. Widzicie? Oni… tak nie jest. 83 To nie ma nic wspólnego z wiekami kościoła. Absolutnie chodzi o Izrael.

  63-0324E – Siódma pieczęć

  William Branham korzystał z interpretacji Clarence’a Larkina w piątej i szóstej pieczęci, natomiast przy pozostałych pięciu pieczęciach czerpał głównie z kluczowych elementów autorstwa Charlesa Taze’a Russela. O ile chętnie zaznaczał, że nie zgadzał się z interpretacją Russela dotyczącą 144 tysięcy, to nie wspominał swoim słuchaczom o tym, jak bardzo polegał na nauczaniu Russela na temat pieczęci. Czemu ominął ten fakt? Nauczanie Russela o 144 tysiącach znajduje się w tym samym rozdziale, co jego nauki o pieczęciach, a William Branham przeczytał cały ten rozdział. Jeśli porównać jego kazania z naukami Russela, okazuje się, że używa on tego samego kluczowego wykładu czterech jeźdźców, co Russel.

  Charles Taze Russell (1852 – 1916)
  Założyciel Świadków Jehowy, na jego nagrobku w Pittsburgh w Pensylwanii, USA widnieje napis “Posłaniec do Laodycei” (zobacz zdjęcie)
  EN
  Rozwiń cytat

  294 „Jeździec na białym koniu wyjechał.” Rozumiecie? Kim on jest? On jest potężny w swojej przezwyciężającej mocy. On jest wielkim osobnikiem w swojej przezwyciężającej mocy. Czy chcecie, abym wam powiedział, kim on jest? Jest to antychryst. Dokładnie tym on jest! Zatem, dlatego, że widzicie, jeżeli antychryst… Jezus powiedział, że „ci dwaj będą tak blisko siebie, że by to zwiodło nawet samych Wybranych (Oblubienicę), gdyby to było możliwe.” Antychryst! Jest to duch antychrysta. 295 Przypomnijcie sobie — w wiekach kościoła, kiedyśmy otworzyli pierwszy wiek kościoła wówczas, stwierdziliśmy, że Duch Święty był przeciw pewnej sprawie, która miała swój początek w tym wieku kościoła, a była nazwana „uczynkami Nikolaitów.” Przypominacie sobie? [Zgromadzenie: „Amen” — wyd.] Nikao oznacza „podbić.” Laity znaczy „kościół” — laicy. Nikolaityzm — „opanować laików.” „Zabierz Ducha Świętego z kościoła i daj to wszystko jednemu świętemu człowiekowi. Niech on jest szefem tego wszystkiego.” Już to omawialiśmy, rozumiecie — to Nikolaityzm. Zwróćcie uwagę, Nikolaityzm był tylko „pogłoską” w pierwszym kościele, ale w drugim wieku kościoła stał się „nauką.” A w trzecim wieku kościoła stał się „przemocą” i oni urządzili Nicejski Sobór. Potem stał się nauką w kościele. I co stało się jako pierwsze? Wyszła z tego organizacja! Czy się to zgadza? [„Amen.”]

  63-0318 – Pierwsza pieczęć

  Porównajcie powyższy cytat z tym, co Charles Taze Russel napisał w 1918 roku w książce Dokonana tajemnica:

  William Branham idzie za wzorcem wypracowanym przez Russela w temacie pozostałych jeźdźców. Każdego jeźdźca opisywał jako ducha antychrysta, uosobionego w papiestwie, który zmienia swoje cechy z biegiem czasu. Na temat drugiego jeźdźca, na rudym koniu, William Branham powiedział:

  EN

  284 Zwołano sobór i wybrali naczelnego biskupa. Następnie, uczyniwszy to, zjednoczyli kościół i państwo. Wtedy on upuścił swój łuk. Zsiadł ze swojego białego konia. Wsiadł na rudego konia, ponieważ może zabijać każdego, kto się z nim nie zgadza. Oto wasza pieczęć. Ten sam gość! Patrzcie, jak jedzie aż do wieczności z tym, widzicie, jednoczy wszystkie moce.

  63-0319 – Druga pieczęć

  Porównajcie to z tym, czego nauczał Charles Taze Russel w kwestii drugiego jeźdźca:

  William Branham użył tego samego szablonu przy trzecim jeźdźcu, wyjaśniając, że były to ewoluujące cechy antychrysta w ciemnych wiekach (średniowieczu):

  EN
  Rozwiń cytat

  273 Jest to ten sam jeździec teraz. W pierwszym stadium był on nieszkodliwy. A w drugim – nuże, jeżeli posunięcie się trochę wyżej, trochę dalej niż tutaj – do drugiego stadium, Biblia mówi, że mu „była dana korona.” Oni ukoronowali człowieka – nadczłowieka. Widzicie, ukoronowali go! Otóż, Biblia nie nazywa go papieżem. Biblia nazywa Go „fałszywym prorokiem.” Dlaczego? Tak. Oczywiście, on musi być fałszywym prorokiem z powodu swego ducha antychrysta, który nauczał przeciw Chrystusowi – przeciw oryginalnemu Słowu. Bowiem, jeśli nauczał przeciw oryginalnemu Słowu, był to antychryst. Był to on. Słowem jest Bóg, rozumiecie, Chrystus. W porządku. Potem znajdujemy go ukoronowanego. Kiedy został ukoronowany – nuże, on był bardzo niewinny – bezradny. On był po prostu takim małym facetem. 274 Lecz potem, na Soborze w Nicei, uczyniono go tym, a Konstantyn przekazał mu wszystkie majątki. A co on potem uczynił? Potem on – widzicie – szatan dał mu swój tron i autorytet. Biblia tak mówi, jak to już omawialiśmy. 275 Nuże, jako następne stwierdzamy, że diabeł trzyma w rękach wszelką politykę, która kiedykolwiek była, względnie będzie. Znajdujemy to w Ew. Mateusza 4:11. Stwierdzamy więc, że szatan już miał politykę.

  63-0320 – Trzecia pieczęć

  Porównajcie to ponownie z wyjaśnieniem tajemnicy trzeciego jeźdźca autorstwa Charlesa Russela – widzimy, że William Branham po raz kolejny go kopiuje.

  William Branham ciągnął swoje wyjaśnienie przy czwartym jeźdźcu, znowu tłumacząc, że jest nim duch antychrysta działający przez Kościół rzymskokatolicki i uosobiony w papieżu:

  EN
  Rozwiń cytat

  152 A ten osobnik – stwierdzamy, że on jedzie na płowym koniu. Płowym! O moi drodzy! Potem, zauważcie, po tym… 153 „Sześćdziesiąt osiem milionów protestantów” – jak to zaczerpnęliśmy ubiegłego wieczora z „Chwalebnej Reformacji” Schmucker’a, z rzymskiej historii męczenników. Stwierdziliśmy, że aż do piętnastego wieku – myślę, że to był piętnasty, albo osiemnasty, nie pamiętam teraz dokładnie. Lecz 68 milionów ludzi zostało uśmierconych za to, że protestowali przeciw pierwszemu rzymskiemu kościołowi – przeciw Rzymowi. Nic dziwnego, że on mógł się ucieleśnić w osobie imieniem… i nazwanej Śmiercią. On nią z pewnością był! 154 Otóż, tylko Bóg wie, dla ilu był on powodem duchowej śmierci przez swoją naukę przeciw Biblii i przeciw Słowu! To jest ten, który wydał 68 milionów na pastwę miecza i zabijał ich. A prawdopodobnie dosłownie miliardy umarły duchowo z powodu jego fałszywej nauki. Nic dziwnego, że on przybrał imię Śmierć!

  63-0321 – Czwarta pieczęć

  Porównajcie tego ostatniego jeźdźca z pismami Charlesa Taze’a Russela.

  Podsumowanie czterech jeźdźców

  Widzimy wyraźnie, że William Branham skopiował kluczowe interpretacje Russella, aby wyjaśnić czterech jeźdźców: chodzi w nich o ducha antychrysta, który stopniowo zmienia się poprzez wieki. To, co William Branham głosił na temat jeźdźców nie było niczym nowym, a raczej czymś, co oparł na wcześniejszych interpretacjach innych kaznodziei, adaptując przede wszystkim nauki Charlesa Taze’a Russella. Branham lubił mieszać i dopasowywać wedle uznania idee z różnych źródeł. Korzystał z wyjaśnień symbolizmu Clarence’a Larkina i Uriaha Smitha1, kiedy opisywał atrybuty jeźdźców i powtarzał dawne i często używane wyjaśnienia czterech istot, które jako pierwszy w ten sposób opisywał Ireneusz. Chociaż niniejszy traktat zawiera ledwie pobieżne omówienie pieczęci, zapewniamy Was, że każdy kluczowy aspekt kazań Williama Branhama na temat pierwszych czterech pieczęci można znaleźć w książkach z jego biblioteki. Z dogłębniejszą analizą jego kazań na temat pieczęci – werset po wersecie, można się zapoznać w publikacji Investigating William Branham Bryana Smallsa.

  Przegląd szóstej pieczęci

  W swoich kazaniach na temat siedmiu pieczęci, William Branham poczynił liczne nawiązania między pieczęciami oraz mową Jezusa w Ew. Mateusza 24. Podczas swojego kazania na temat szóstej pieczęci przedstawił swoje niezwykle szczegółowe przyrównanie 6. rozdziału Objawienia do 24. rozdziału Ew. Mateusza. Poniżej znajdują się kluczowe miejsca z tych przyrównań. Czytając te wypowiedzi, porównajcie jego słowa z fragmentami książki Księga Objawienia Clarence’a Larkina.

  EN
  Rozwiń cytat

  143 Spójrzmy teraz do 24. rozdziału Ew. Św. Mateusza i do Objawienia 6 i porównajmy to z 24. rozdziałem Ew. Mateusza. Wszyscy wiemy, że to jest rozdział, którym posługuje się każdy uczony, każdy człowiek, który ma zamiar mówić o okresie Ucisku. On wychodzi z 24. rozdziału Ew. Mateusza. A zatem… Jeżeli tak jest, my teraz… Wiemy bowiem, że szósta pieczęć jest pieczęcią sądu. Ona jest pieczęcią sądu, dokładnie tak.

  157 Zwróćcie teraz uwagę. Pierwsza Pieczęć jest w Objawieniu 6:1 2. Czytamy teraz 6:1-2: „I widziałem, gdy otworzył Baranek pierwszą z tych pieczęci i usłyszałem jedno z czterech zwierząt, mówiące jako głos gromu: Chodź i patrz! I widziałem, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, miał łuk, i dano mu koronę, i wyszedł jako zwycięzca, ażeby zwyciężał.” 158 Kim był ten osobnik, jak stwierdziliśmy? [Zgromadzenie mówi: „Antychrystem” — wyd.] Antychrystem. Teraz Ew. Mateusza 24:4 i 5: „A Jezus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus. I zwiodą wielu.” 159 Czy to rozumiecie? Antychryst. Tutaj macie tę pieczęć. Rozumiecie? Rozumiecie? On to tu powiedział, a tutaj została otwarta pieczęć, a tutaj jest on; po prostu doskonałe. 160 Teraz druga pieczęć, Mateusz 24:6. Objawienie 6:3-4.

  63-0323 – Szósta pieczęć

  Zobacz angielski oryginał obrazka

  EN
  Rozwiń cytat

  Zważajcie teraz, Ew. Mateusza 24:6. Pozwólcie mi popatrzeć, co tutaj jest powiedziane. „Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo się to musi dziać, ale to jeszcze nie koniec.” 161 W porządku, weźmy drugą pieczęć, Objawienie 6:3 i… Drugą. Słuchajcie, co On teraz mówi: „A gdy otworzył drugą pieczęć, usłyszałem drugie zwierzę, mówiące: Chodź i patrz! I wyszedł drugi koń rydzy, a temu, który na nim siedział, dano, aby odjął pokój z ziemi, a iżby jedni drugich zabijali, i dano mu miecz wielki.” 162 Doskonale, zupełnie dokładnie! O, ja lubię, kiedy Pismo Samo daje Sobie odpowiedź. Czy wy również? [Zgromadzenie mówi „Amen” — wyd.] Duch Święty napisał Je całe i tylko On może Je objawić.

  163 Zwróćmy teraz uwagę na trzecią pieczęć. Nuże, jest to okres głodu. Ew. Mateusza 24:7-8. Weźmy 7. i 8. werset z Ew. Mateusza. „Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści.” 164 Widzicie, teraz posuwacie się prosto naprzód. Objawienie 6, teraz otworzymy trzecią pieczęć. Znajduje się w Objawieniu 6:5-6. „A gdy otworzył trzecią pieczęć, usłyszałem trzecie zwierzę mówiące: Chodź i patrz! I widziałem, a oto koń wrony, a ten, co na nim siedział, miał szalę w ręce swojej. I słyszałem głos z pośrodku onych czworga zwierząt, mówiący: Miarka pszenicy za grosz, a trzy miarki jęczmienia za grosz, a nie szkodź oliwie i winu.” 165 Głód! Widzicie, dokładnie ta sama pieczęć, to samo, co powiedział Jezus. W porządku. 166 Czwarta pieczęć – „epidemie” i „śmierć.” Zważajcie, Ew. Mateusza 24, będziemy czytać 8. werset – 7. i 8. Ja wierzę, że to jest o czwartej pieczęci, mam to tutaj. W porządku.

  63-0323 – Szósta pieczęć

  Zobacz angielski oryginał obrazka

  EN
  Rozwiń cytat

  Ew. Mateusza 24:7. i 8. Przepraszam. Otóż, ona otwiera deszcz… względnie głód; otwiera okres głodu. Dobrze. 173 Teraz „epidemie” i „śmierć.” O, tak. Przechodzimy teraz do tego, 7. i 8. Nuże, to by miała być czwarta pieczęć. Zobaczmy, skąd weźmiemy czwartą pieczęć. „A gdy otworzył czwartą – czwartą pieczęć…” Tak, jest to jeździec na płowym koniu – „Śmierć” – rozumiecie. „I widziałem, a oto koń płowy, a tego, który siedział na nim, imię było śmierć, a piekło szło za nim, i dana im jest moc nad czwartą częścią ziemi, aby zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez zwierzęta ziemskie.” 174 Widzimy zatem, że to była „Śmierć.”

  175 Teraz piąta pieczęć, Ew. Mateusza 24:9-13. Zobaczymy, czy to mam poprawnie, zatem, znowu. Rozumiecie? „Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, (tutaj to macie) … i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.” 176 Teraz jesteśmy przy piątej pieczęci. Było to ubiegłego wieczora, widzicie. „Będą was wydawać na udrękę i zdradzać jeden drugiego,” i tak dalej. 177 Dawajcie teraz baczenie na 6-ty… Pieczęć z 6:9-11. Weźmy teraz tę pieczęć, Objawienie 6:9-11. „A gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze pobitych dla słowa Bożego i dla świadectwa, które wydawali. I wołali głosem wielkim, mówiąc: Dokądże, Panie święty i prawdziwy nie sądzisz, i nie mścisz się krwi naszej nad tymi, którzy mieszkają na ziemi? I dane są każdemu z nich szaty białe, i powiedziano im, aby odpoczywali jeszcze na mały czas, ażby się dopełnił poczet spółsług ich i braci ich, którzy mają być pobici jako i oni.” 178 Widzicie teraz – pod piątą pieczęcią – tutaj znajdujemy męczeństwo. 179 A tutaj w 24. rozdziale od 9. do 13. stwierdzamy także, że to byli męczennicy. „Będą was wydawać na udrękę i zabijać” itd. Widzicie, ta sama pieczęć została otwarta.

  180 Otóż, w szóstej pieczęci – to jest ta pieczęć, do której podchodzimy obecnie, Ew. Mateusza 24:29-30. 24. rozdział i weźmy 29. i 30. werset. Tutaj to mamy. Nuże, weźmiemy teraz również Objawienie 6:12-17. 181 To jest dokładnie to, co właśnie przeczytaliśmy. Zatem, słuchajcie teraz tego, co Jezus powiedział w Ew. Mateusza 24:29-30: „A zaraz po udręce owych dni…” 182 Co takiego? Kiedy ten… ten okres udręki – „amatorski” okres ucisku, przez który oni tutaj przechodzili, rozumiecie. „… słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy będą spadać z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.”

  183 Otóż, przeczytajmy teraz w Objawieniu, szóstą pieczęć, tę, którą zajmujemy się obecnie. „I widziałem, gdy otworzył szóstą pieczęć, a oto się stało wielkie trzęsienie ziemi, i słońce zczerniało jako wór (widzicie?) włosiany, a księżyc wszystek stał się jako krew. A gwiazdy niebieskie padały na ziemię, tak jako drzewo figowe zrzuca z siebie figi swoje niedostałe, gdy od wielkiego wiatru bywa zachwiane. A niebo ustąpiło jako księgi zwinione, a wszelka góra i wyspy z miejsca swego poruszyły się. A królowie ziemi i książęta, i bogacze, i hetmani, i mocarze, i każdy niewolnik, i każdy wolny pokryli się w jaskinie i w skały gór. I rzekli górom i skałom: Upadnijcie na nas, i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, i przed gniewem tego Baranka. Albowiem przyszedł dzień on wielki gniewu jego i któż się ostać może?”

  184 Zupełnie dokładnie, przejdźmy zaraz z powrotem do Ew. Mateusza 24:29. Zobaczymy, co Jezus powiedział tutaj. Słuchajcie. „Po” tej sprawie z Eichmannem i tak dalej. „A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy będą spadać z nieba, i moce niebieskie będą poruszone.” Uważajcie teraz. „I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.” I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi.”

  63-0323 – Szósta pieczęć

  Zobacz angielski oryginał obrazka

  EN

  185 Widzicie, dokładnie tak, porównując to, co Jezus powiedział u Mateusza 24, i to, co objawiciel tutaj otworzył w szóstej pieczęci, dokładnie się zgadza.

  63-0323 – Szósta pieczęć

  Podsumowanie szóstej pieczęci

  William Branham podał zasadniczo taki sam wykład szóstej pieczęci, jak Clarence Larkin. Obaj wyjaśniali, że mowa jest o sądzie Bożym, który odbędzie się przy końcu świata tuż przed powrotem Chrystusa. Dlaczego zatem twierdził, że to objawienie zostało mu dane przez nadprzyrodzone przeżycie? Czy jest to tylko zbieg okoliczności, że to, co Bóg w nadprzyrodzony sposób mu objawił, odpowiada dokładnie temu, co zawarto w książkach z jego biblioteki, a do których sam regularnie odnosi się w innych swoich kazaniach?

  Przegląd siódmej pieczęci

  Wśród naśladowców Williama Branhama trwa debata na temat, czy rzeczywiście miał objawienie siódmej pieczęci. Co prawda wygłosił na ten temat kazanie, jednakże wówczas uważał, że wykład tej pieczęci nie został mu w boski sposób objawiony. Co interesujące, to co powiedział na temat siódmej pieczęci również zostało skopiowane z pism Charlesa Taze’a Russela.

  Kluczowa interpretacja siódmej pieczęci Branhama była taka, że jej tajemnica była zawarta w siedmiu gromach i że zostanie objawiona przez anioła z Objawienia 10:7.

  EN

  326 Ja wam mówię tylko to, co widziałem i co było mi powiedziane. A teraz wy – wy zróbcie, co chcecie. Ja nie wiem, kto… co się stanie. Ja nie wiem. Ja tylko wiem, że w tych Siedmiu gromach zawarta jest ta tajemnica. Niebiosa były cicho. Czy wszyscy rozumieją?

  63-0324E – Siódma pieczęć
  EN

  87 Ale nam obiecano, w dniu ostatnim, że to powróci znowu do Kościoła, ku korzyści lub wyprostowaniu wszystkiego, co było błędnie przedstawione, pominięte, niedokończone, nieukończone. Bowiem, przepowiedziano tutaj, że poselstwo siódmego anioła zakończy tajemnice Boże.

  63-0324E – Siódma pieczęć

  Wygląda na to, że William Branham przygotowywał przyszłe objawienie siódmej pieczęci i siedmiu gromów podążając za dokładnie takim samym wzorcem, jak Charles Taze Russel.

  Porównajcie ich stwierdzenia i przekonajcie się sami.

  Charles Taze Russel wyjaśniał dalej, że seria siedmiu tematów, które opublikował między 1880 a 1910 rokiem, to siedem gromów, które zupełnie objawiły tajemnicę Bożą, co z kolei dopełniło rozwinięcia siódmej pieczęci.

  Podsumowanie siódmej pieczęci

  Wydaje się, że William Branham próbował iść za wzorcem Russela i w ciągu ostatnich dwóch lat swojego życia wskazywał na niektóre swoje kazania, jako na wypełnienie się tych tajemnic.

  EN

  72 Wierzę, że pełne objawienie, poprzez epokę Lutra, Wesleya i Johna Smitha, Alexandra Campbella i innych, którzy głosili z Biblii, a potem przeszliśmy przez Biblię i pokazaliśmy, że nadejdzie Poselstwo siódmego anioła. I że na odgłos Poselstwa siódmego anioła wszystkie tajemnice Boże będą oznajmione. Wtedy nastąpi siedem tajemniczych gromów.

  63-0623M – Stojąc w wyłomie
  EN

  PYTANIE: Czy siedem gromów, które równają się siedmiu tajemnicom, zostały już objawione? Czy zostały objawione w Siedmiu Pieczęciach, ale jako Gromy jeszcze nie zostały nam oznajmione?

  ODPOWIEDŹ: 78 Nie, one zostały objawione w Siedmiu Pieczęciach; o to chodziło w gromach. One miały objawić… Siedem gromów, które wydały swoje głosy i nikt nie mógł zrozumieć, co to było… Jan wiedział, co to było, ale zabroniono mu to spisać. Powiedział: „Ale siódmy anioł, w dniach jego głosu, siedem tajemnic Siedmiu gromów zostanie objawionych”. A siódmym aniołem jest posłaniec do siódmego wieku. Widzicie?

  64-0830E – Pytania i odpowiedzi #4
  EN

  12 Siedem tajemnic, siedmioraka tajemnica Biblii, która była zamknięta od założenia świata, zostanie objawiona. A my, chociaż jesteśmy skromną, małą grupą, w porównaniu z resztą świata, cieszymy się tymi błogosławieństwami. Małżeństwo, rozwód, nasienie węża, te wszystkie różne pytania, zostały nam zupełnie objawione, nie przez człowieka, ale przez Samego Boga, który otworzył tych siedem tajemnic.

  65-0418M – To jest wschód słońca

  Konkluzja

  EN

  29 Teraz chcę się wyrazić bardzo jasno. Za każdym razem, za każdym razem, kiedy te pieczęcie przychodziły na swoje miejsce, wszystko, w co kiedykolwiek wierzyłem na ich temat i co czytałem u innych ludzi, było sprzeczne z tym, co przyszło do mnie w tamtym pomieszczeniu.

  63-0324E – Siódma pieczęć

  Powyższa wypowiedź wprowadziła w błąd miliony ludzi. William Branham głosił zasadniczo to samo objawienie pieczęci, co ludzie, którzy byli przed nim. I on o tym wiedział. Czy Duch Święty spowodował, że William Branham zwiódł swoich słuchaczy? Jeśli potrafił wprowadzać publiczność w błąd w najważniejszych kazaniach z całej swojej usługi, skąd możemy mieć pewność, że nie zwodził słuchających w pozostałych swoich kazaniach?

  Jeśli inni kaznodzieje mieli taką samą interpretację pieczęci jak William Branham, zanim nawet on się urodził, to na jakiej podstawie możemy twierdzić, że objawienie pieczęci zostało otwarte przez jego usługę?


  Opracował: Charles Paisley, Indiana, USA

  Pobierz artykuł w formacie PDF

  Źródła

  Przypisy

  1. Uriah Smith (1832 – 1903) – jeden z wczesnych przywódców Adwentyzmu Dnia Siódmego
  Udostępnij
  WhatsApp
  W górę