Artykuł w innych językach:
 • Čeština
 • Wyłącz tłumaczenie
  Zamknij
  Charles Paisley: Wynijdźcie z niego, ludu mój!Historia ruchu poselstwa Williama Branhama, tom I: Dni Głosu (1930 – 1965)Pobierz PDF lub zamów książkę
  📚 Kategoria

  Nauczanie

  Objawienie siedmiu pieczęci

  Objawienie siedmiu pieczęci

  Skąd William Branham zaczerpnął objawienie siedmiu pieczęci? Dlaczego siedem pieczęci jest tak ważnych dla wierzących w Poselstwo? Wierzący w Poselstwo są niemalże jednomyślni w swoim przekonaniu, że kazania Williama Branhama na temat siedmiu pieczęci są najważniejszymi w całej jego usłudze. On sam oraz jego naśladowcy wierzą, że objawienie oraz prawdziwe zrozumienie pieczęci były ukryte przed Kościołem aż do czasu jego usługi oraz że prawdziwe zrozumienie pieczęci jest objawione...

  Oto poślę wam Eliasza proroka

  Oto poślę wam Eliasza proroka

  Kluczową nauką Williama Branhama jest ta o powtórnym przyjściu Eliasza przed przyjściem Chrystusa. Miało to być wydarzenie analogiczne do Jana zapowiadającego służbę Jezusa na ziemi. Punktem wyjścia jest proroctwo z Księgi Malachiasza, a kluczowym założeniem to, że prorok Malachiasz mówi o dwóch przyjściach, z których Jan spełnił jedno. Przyjrzyjmy się cytatom: Na podstawie przytoczonych cytatów wyłania nam się następujący obraz: Proroctwo Malachiasza ma dwie...

  W dniach głosu siódmego anioła

  W dniach głosu siódmego anioła

  Lecz w dniach głosu siódmego anioła, gdy zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boga, jak to oznajmił swoim sługom, prorokom. Objawienie 10:7 Ten werset z Objawienia jest jednym z wierszy biblijnych, do których William Branham wstawił samego siebie i swoją usługę. Oto jedno z miejsc, w których o tym mówi: Wykład tego wiersza przyniesiony przez Williama Branhama opiera się na następujących założeniach: Taka interpretacja nie jest zgodna...

  Objawienie Syna Człowieczego

  Objawienie Syna Człowieczego

  William Branham przez kilka ostatnich lat swojego życia stawiał mocny akcent na rozróżnienie „przyjścia” Syna Człowieczego a „objawienia się” Syna Człowieczego, twierdząc, że Syn Człowieczy objawia się przez usługę Malachiasza 4 i przez anioła z Objawienia 10:7. Jednakże interpretacja tego wiersza przez Williama Branhama była całkowicie wyjęta z kontekstu Słowa Bożego. Zobaczmy wiersz z Łukasza 17:30 w kontekście: Najpierw Jezus przestrzega swoich uczniów, aby nie wierzyli, jeśli...