Artykuł w innych językach:
 • Čeština
 • English
 • Wyłącz tłumaczenie
  Zamknij
  Charles Paisley: Wynijdźcie z niego, ludu mój!Historia ruchu poselstwa Williama Branhama, tom I: Dni Głosu (1930 – 1965)Pobierz PDF lub zamów książkę

  Wprowadzenie

  Witamy na stronie poświęconej życiu, usłudze i poselstwu Williama Branhama.

  William Branham (1909–1965) był amerykańskim kaznodzieją i ewangelistą, który uważany jest za inicjatora przebudzenia uzdrowieniowego, które miało miejsce w połowie XX wieku. Jego usługa rozpoczęła się w latach 30., kiedy działał jako współpracownik Roya E. Davisa. W latach 40. i 50. kampanie Branhama przyciągały wielkie tłumy ludzi. W ostatnich kilku latach życia, usługa Williama Branhama zmieniła się z ewangelizacyjnej na nauczającą. Jej punktem kulminacyjnym było objawienie siedmiu pieczęci, przekazane mu – jak twierdził – przez aniołów, którzy po spotkaniu z nim utworzyli na niebie nadnaturalny obłok. Pod koniec 1965 roku William Branham zginął w konsekwencji urazów doznanych w wypadku samochodowym.

  Dzisiaj wielu wierzących uważa Williama Branhama za proroka Eliasza posłanego do pogan według zapowiedzi z Malachiasza 4:5-6 oraz za siódmego anioła z Objawienia 10:7, mającego przygotować Oblubienicę Jezusa Chrystusa na Jego drugie przyjście. Jego nauki określane są jako poselstwo czasu końca i postrzegane za doskonały wykład Słowa Bożego. Warunkiem koniecznym do udziału w pochwyceniu jest wiara w poselstwo, które ma przygotować Oblubienicę na odejście z tej ziemi.

  W książce Wykład Siedmiu Wieków Kościoła William Branham opisał swój urząd następująco:

  EN

  NA PODSTAWIE NIEOMYLNYCH DOWODÓW SŁOWA ZAPRZECZAM TEMU, ŻE ISTNIEJE WIĘCEJ, NIŻ JEDEN GŁÓWNY PROROK-POSŁANIEC, KTÓRY OBJAWI TAJEMNICE ZAWARTE W SŁOWIE, I KTÓRY MA USŁUGĘ, ABY OBRÓCIĆ SERCA DZIECI DO OJCÓW. „Tak mówi Pan“ na podstawie Swego nieomylnego Słowa, i ono się ostoi i zostanie potwierdzone. Istnieje jeden prorok-posłaniec do tego wieku. Choćby tylko na podstawie zachowywania się ludzi każdy wie, że tam gdzie jest wiele ludzi, tam jest również podzielona opinia odnośnie drugorzędnych zagadnień głównej nauki, której trzymają się jednak wszyscy. Kto potem będzie posiadał upoważnienie do nieomylności, która ma zostać przywrócona na nowo w ostatnim wieku, bowiem ostatni wiek dojdzie do zamanifestowania Czystej Oblubienicy Słowa? To znaczy, że jeszcze raz będziemy mieć Słowo, podane w tak doskonałej formie, i tak doskonale zrozumiane, jak w dniach Pawła. Ja wam powiem, kto je będzie posiadał. Będzie to prorok, całkowicie uwierzytelniony, a może w jeszcze większym stopniu, niż był którykolwiek prorok we wszystkich wiekach, od Enocha, aż do dnia dzisiejszego, bowiem ten mąż będzie koniecznie posiadał kamień szczytowy proroczej usługi, a Bóg go uwierzytelni. On nie będzie potrzebował mówić sam za siebie, Bóg opowie się za nim przez głos znaku. Amen.

  Laodycejski Wiek Kościoła

  Biorąc pod uwagę status doskonałego wykładowcy Pisma Świętego i rangę proroka, które przypisywane są Williamowi Branhamowi, nie powinniśmy obawiać się poddać jego usługę próbie według kryteriów, które podaje nam Pismo. Żaden sługa Boży nie jest zwolniony od obowiązku mówienia prawdy. Według biblijnych standardów prorok jako człowiek może zawieść, ale proroctwa zatwierdzone przez „Tak mówi Pan“ muszą się wypełnić doskonale.

  Sam William Branham utożsamia doskonałe wypełnienie proroctw i wizji z potwierdzeniem swojej służby jako proroka.

  EN

  Po pierwsze, ten posłaniec będzie prorokiem. On będzie miał urząd proroka. On będzie miał proroczą usługę. Ona będzie mocno ugruntowana na Słowie, bowiem kiedy on prorokuje albo ma wizję, będzie to zawsze “orientowane na Słowo”, i ZAWSZE dojdzie do urzeczywistnienia. On będzie potwierdzony jako prorok z powodu swej ścisłości.

  Laodycejski Wiek Kościoła

  Celem tej strony jest zbadanie życia, usługi i poselstwa Williama Branhama w świetle:

  • nauczania Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu,
  • faktów historycznych,
  • dorobku literackiego autorów chrześcijańskich
  • oraz logiki i zdrowego rozsądku.

  Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na tej stronie były zgodne z prawdą i oparte o obiektywne fakty, które każdy może niezależnie sprawdzić. W wypadku korzystania ze źródeł internetowych lub książkowych, ich wykaz podany jest na końcu poszczególnych artykułów.

  Salomon – najmądrzejszy wśród ludzi – udzielił następującej rady:

  Kupuj prawdę i nie sprzedawaj jej; kupuj mądrość, karność i rozum.

  Przysłów 23:23

  Naszą modlitwą jest, aby w sercu Czytelnika tej strony zainteresowanego Williamem Branhamem powstało pragnienie poznania całej prawdy na temat jego osoby i jego usługi. Zdajemy sobie sprawę, że prawda ta może wydać się trudna do przyjęcia, a niektóre fakty mogą przemawiać na niekorzyść Williama Branhama.

  W dzisiejszym postmodernistycznym świecie, gdzie każdy ma swoją subiektywną „prawdę”, chcemy wskazywać na Jezusa Chrystusa, który jest jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. Jemu zawdzięczamy nasze zbawienie i wszystko, co z Jego łaski mogliśmy otrzymać.

  Ja po to się narodziłem i po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu.

  Jan 18:37

  Życzymy Bożego błogosławieństwa podczas studiowania tej strony.

  Udostępnij
  WhatsApp
  W górę