Artykuł w innych językach:
 • Čeština
 • English
 • Wyłącz tłumaczenie
  Zamknij
  Charles Paisley: Wynijdźcie z niego, ludu mój!Historia ruchu poselstwa Williama Branhama, tom I: Dni Głosu (1930 – 1965)Pobierz PDF lub zamów książkę

  Objawienie siedmiu pieczęci

  Objawienie siedmiu pieczęci

  Skąd William Branham zaczerpnął objawienie siedmiu pieczęci? Dlaczego siedem pieczęci jest tak ważnych dla wierzących w Poselstwo? Wierzący w Poselstwo są niemalże jednomyślni w swoim przekonaniu, że kazania Williama Branhama na temat siedmiu pieczęci są najważniejszymi w całej jego usłudze. On sam oraz jego naśladowcy wierzą, że objawienie oraz prawdziwe zrozumienie pieczęci były ukryte przed Kościołem aż do czasu jego usługi oraz że prawdziwe zrozumienie pieczęci jest objawione...

  Oto poślę wam Eliasza proroka

  Oto poślę wam Eliasza proroka

  Kluczową nauką Williama Branhama jest ta o powtórnym przyjściu Eliasza przed przyjściem Chrystusa. Miało to być wydarzenie analogiczne do Jana zapowiadającego służbę Jezusa na ziemi. Punktem wyjścia jest proroctwo z Księgi Malachiasza, a kluczowym założeniem to, że prorok Malachiasz mówi o dwóch przyjściach, z których Jan spełnił jedno. Przyjrzyjmy się cytatom: Na podstawie przytoczonych cytatów wyłania nam się następujący obraz: Proroctwo Malachiasza ma dwie...

  W dniach głosu siódmego anioła

  W dniach głosu siódmego anioła

  Lecz w dniach głosu siódmego anioła, gdy zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boga, jak to oznajmił swoim sługom, prorokom. Objawienie 10:7 Ten werset z Objawienia jest jednym z wierszy biblijnych, do których William Branham wstawił samego siebie i swoją usługę. Oto jedno z miejsc, w których o tym mówi: Wykład tego wiersza przyniesiony przez Williama Branhama opiera się na następujących założeniach: Taka interpretacja nie jest zgodna...

  Objawienie Syna Człowieczego

  Objawienie Syna Człowieczego

  William Branham przez kilka ostatnich lat swojego życia stawiał mocny akcent na rozróżnienie „przyjścia” Syna Człowieczego a „objawienia się” Syna Człowieczego, twierdząc, że Syn Człowieczy objawia się przez usługę Malachiasza 4 i przez anioła z Objawienia 10:7. Jednakże interpretacja tego wiersza przez Williama Branhama była całkowicie wyjęta z kontekstu Słowa Bożego. Zobaczmy wiersz z Łukasza 17:30 w kontekście: Najpierw Jezus przestrzega swoich uczniów, aby nie wierzyli, jeśli...

  Wizja budowy Mostu Miejskiego

  Wizja budowy Mostu Miejskiego

  William Branham wielokrotnie opowiada historię o tym, że jako dziecko bawił się z bratem i zobaczył wizję, w której ujrzał budowę mostu na rzece Ohio i śmierć 16 osób podczas zawalenia się części mostu. Mówi również wyraźnie, że w wizji widział liczbę 22, co oznaczało, że wypełni się to za 22 lata. Wielokrotnie na taśmach powtarza, że dokładnie za 22 lata ta wizja się wypełniła i 16 mężczyzn straciło życie....

  Siedem wizji z 1933 roku

  Siedem wizji z 1933 roku

  Siedem proroczych wizji z 1933 roku to jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń we wczesnych latach służby Williama Branhama. Wizje te przedstawiane są jako potężne nadprzyrodzone potwierdzenie jego posłannictwa. Ludzie potrafią prognozować przyszłe wydarzenia, zgadywać i domyślać się na podstawie dostępnej im w danej chwili wiedzy. Ale żaden człowiek nie ma bezpośredniego wglądu w przyszłość, więc proroctwa, w których wymieniane są dokładne postaci i wydarzenia stanowią...

  Kampania z udziałem 300 000 osób

  Kampania z udziałem 300 000 osób

  W roku 1950 William Branham wraz ze swoją ekipą ewangelizacyjną odwiedził Afrykę Południową. W roku 1952 podaje bardzo szczegółowe proroctwo, które dotyczy kolejnych odwiedzin Afryki oraz Indii. To proroctwo zostało zatwierdzone przez „Tak mówi Pan” i wynikają z niego następujące rzeczy: Tego samego dnia wieczorem William Branham na nowo odnosi się do tej samej wizji. Tym razem mówi, że wierzy, że 300 tysięcy ludzi będzie...

  Rekiny w Los Angeles

  Rekiny w Los Angeles

  Jedno z proroctw Williama Branhama dotyczyło tego, że grzeszne miasto Los Angeles znajdzie się na dnie oceanu. Wypowiadał je wielokrotnie w latach 1964-1965. Oto niektóre z jego wypowiedzi: Istnieje kilka problemów z tym proroctwem. Po pierwsze, raz mówi, że fale dotrą aż do Jeziora Salton (oddalonego od Los Angeles o 200 km), innym razem mówi, że fale dotrą aż do Kentucky, którego najbardziej zachodni punkt oddalony jest...

  Obłok nad Arizoną

  Obłok nad Arizoną

  Czym był ten tajemniczy obłok? Dnia 28 lutego 1963 roku podczas zachodu słońca nad Arizoną pojawił się tajemniczy obłok. Obłok ten był widoczny przez 28 minut. Wykonano wiele zdjęć tego zjawiska, a w niektórych czasopismach naukowych ukazały się na ten temat artykuły. Kilka miesięcy po pojawieniu się obłoku William Branham zaczął używać go jako potwierdzenia swojej usługi, twierdząc, że był on...

  Chrzest w rzece Ohio w 1933 roku

  Chrzest w rzece Ohio w 1933 roku

  Wydarzenie związane z pokazaniem się światłości i głosu podczas chrztu nad rzeką Ohio w czerwcu 1933 uważane jest za uwierzytelnienie Williama Branhama jako Eliasza przed drugim przyjściem Chrystusa. Szczegółowa analiza jego wypowiedzi na ten temat, świadectwa innych osób i artykuły z gazety wskazują na to, że ogólnie przyjmowana wersja tego wydarzenia różni się od rzeczywistości, która naprawdę miała wtedy miejsce.  W latach 1950-51 William Branham kilkakrotnie...

  Zdjęcie języków ognia

  Zdjęcie języków ognia

  W 1958 roku w Lakeport w Kalifornii wykonano dwa zdjęcia Williama Branhama podczas usługi. Według jego opinii na jednym z tych zdjęć widoczne jest nadnaturalne światło i twarz Jezusa Chrystusa. Większy rozmiar rośliny na jednym ze zdjęć również przypisywany jest wpływowi nadnaturalnego światła. Oto, co na temat tego zdjęcia powiedział William Branham: William Branham nadawał temu zdjęciu na tyle wielkie znaczenie, że miał je wystawione...

  Zdjęcie ze światłem na ramieniu

  Zdjęcie ze światłem na ramieniu

  W Dallas w Teksasie w roku 1964, tuż po zakończeniu zgromadzenia, wykonano zdjęcie Williama Branhama, na którym na jego ramieniu widoczny jest odblask światła. Odblask światła uważany jest za Słup Ognia. Chodzi jednak o odbicie światła słonecznego, które wpada do pomieszczenia przez uchylone drzwi. W miejscu odblasku na kołnierzu marynarki widoczne są kontury wykrojenia materiału. Na tym zdjęciu nie ma żadnego nadnaturalnego światła. www.williambranhamhomepage.org/lpfire2.htm branham.org/en/pictures

  Carol Ruth Strubler (Głębina przyzywa głębinę)

  Carol Ruth Strubler (Głębina przyzywa głębinę)

  Dnia 24 czerwca 1954 roku Carol Ruth Strubler pojawiła się na zgromadzeniu uzdrowieniowym Williama Branhama. Stojąc wraz z matką w kolejce modlitwy przed Williamem Branhamem, dziewięcioletnia dziewczynka umierała na zaawansowaną białaczkę. Jego modlitwa o uzdrowienie dziecka jest jedną z niewielu utrwalonych na nagraniu wideo. Jest to uchwycone na filmie Głębina przyzywa głębinę. W swojej rozmowie z Carol i jej matką, William Branham opowiada o swoim powołaniu do uzdrawiania...

  Prorok odwiedza Południową Afrykę

  Prorok odwiedza Południową Afrykę

  Rozdział z książki Modern Divine Healing, autor Waymon D. Miller, wydano w 1956 r. Twierdzenia kampanii Branhama Jednym z najbardziej znanych współczesnych uzdrowicieli wiarą jest amerykański ewangelista William Branham. Branham oświadcza, że ukazał mu się anioł, aby w boski sposób powołać go do służby uzdrawiania. Twierdzi również, że jest natchnionym prorokiem i wymaga, aby jego pacjenci wierzyli w niego jako proroka. W drugiej połowie 1951 roku zespół...

  Chłopiec w Finlandii

  Chłopiec w Finlandii

  William Branham wielokrotnie opowiadał o wzbudzeniu z martwych chłopaka o imieniu Kari Holma po wypadku samochodowym w Kuopio, w Finlandii. Wydarzenie to miało miejsce podczas pierwszej podróży Williama Branhama po Europie, która odbyła się w 1950 roku. Realcja wydarzenia w magazynie Voice Of Healing Podróż grupy ewangelizacyjnej Williama Branhama do Europy była szczegółowo opisana w specjalnym wydaniu magazynu Voice Of Healing. Fotokopię całości tego wydania magazynu...

  Król Anglii Jerzy VI

  Król Anglii Jerzy VI

  William Branham twierdził, że po tym, kiedy pomodlił się za  króla Jerzego VI, został on uzdrowiony ze stwardnienia rozsianego. W niektórych kazaniach również wspomina o tym, że król Jerzy został uzdrowiony z wrzodów żołądkowych. Modlitwa za króla miała odbyć się podczas pierwszej podróży Williama Branhama po Europie w roku 1950.  Istnieją jednak poważne wątpliwości co do tego, czy William Branham kiedykolwiek modlił się za tego króla. Oto...

  Człowiek z Windsoru

  Człowiek z Windsoru

  Smutnym przykładem tego, że historie opowiadane przez Williama Branhama były nieustannie zmieniane, są jego relacje z wydarzenia, które miało się odbyć w miejscowości Windsor w Ontario w Kanadzie. Pewien człowiek przyszedł do kolejki modlitwy nie po to, aby być uzdrowiony, ale po to, aby ujawnić Williama Branhama jako oszusta. Na karcie modlitewnej podał kilka chorób, na które w rzeczywistości nie chorował. Spodziewał się, że William Branham podczas nadnaturalnego rozpoznania odniesie się...

  Materiały o poselstwie

  Materiały o poselstwie

  Wideo/Audio 🎦 Książki 📚 Strony internetowe 🌐

  Książka „Wynijdźcie z niego, ludu mój!”

  Książka „Wynijdźcie z niego, ludu mój!”

  William Branham był wpływowym kaznodzieją zielonoświątkowym połowy XX wieku, który zapoczątkował kult znany jako Poselstwo. Chociaż opublikowano wiele biografii Williama Branhama, to jest pierwsza książka poświęcona historii ruchu Poselstwa. Napisana przez byłego pastora zastępczego drugiego najstarszego zboru Poselstwa na świecie, książka ta bada wspólnotę Poselstwa i początki ideologii tego ruchu. Poselstwo nie pojawiło się w próżni. Ideologia Poselstwa jest jedynie kontynuacją...

  Seria filmów „Sąd przysięgłych”

  Seria filmów „Sąd przysięgłych”

  Kliknij, aby zasubskrybować kanał Szofar

  Nauczania biblijne

  Nauczania biblijne

  Polskie 🇵🇱 Zagraniczne 🌎

  Napisz

  Napisz

  Jeśli masz pytanie lub spostrzeżenie dotyczące tematów zawartych na tej stronie – napisz do nas! List, który do nas przysłaliście, został przede mną dokładnie odczytany. Ezdrasz 4:18