Článek v jiných jazycích:
 • Polski
 • Vypnout překlad
  Zavřít
  Charles Paisley: Wynijdźcie z niego, ludu mój!Historia ruchu poselstwa Williama Branhama, tom I: Dni Głosu (1930 – 1965)Pobierz PDF lub zamów książkę

  Ve dnech hlasu sedmého anděla

  Ve dnech hlasu sedmého anděla, až bude troubit, bude dokonáno tajemství Boží, jak to ohlásil svým otrokům prorokům.

  Zjevení 10:7

  Tento verš ze Zjevení je jedním z biblických veršů, do kterých William Branham vložil sám sebe a svou službu. Zde je jedno z míst, kde o tom hovoří:

  EN

  75 A dozvídáme se, že v době posledního církevního věku, ve Zjevení 10, má zaznít polnice a sedm hlasů… Nebylo dovoleno je zapsat. Ale bylo to zapečetěno na hřbetě knihy, sedm pečetí bylo na hřbetě knihy. Poté, co byla Kniha napsána, je to tam zapečetěno sedmi pečetěmi. Teď nikdo neví, čím tyto hromy jsou. Ale je řečeno: „Ve dnech hlasu sedmého anděla, který zvěstuje své poselství“, to je pozemský anděl. 76 Protože tento anděl sestoupil z nebe; a byl na zemi; anděl je „posel“, posel věku.

  63-0116 – Večerní posel

  Výklad tohoto verše, který přinesl William Branham, vychází z následujících předpokladů:

  • Anděl ze Zjevení 10:7 je andělem ze Zjevení 3:14 (anděl laodicejského církevního věku).
  • Anděl ze Zjevení 10:7 není nebeská, ale pozemská bytost, prorok, protože zvěstuje Boží tajemství, které bude skrze něj zjeveno.
  • Anděl ze Zjevení 10:7 není jedním ze sedmi andělů, kteří dostali polnice a troubili v kapitolách 8-11 knihy Zjevení.

  Takový výklad se neřídí základními principy biblické hermeneutiky (PL). Jde spíše o vkládání vlastních názorů do výkladu Bible. Svým výkladem William Branham popřel několik základních věcí, které vyplývají ze samotného verše i z širšího biblického kontextu:

  • Zjevení 10:7 nemluví o uskutečněném zatroubení anděla, ale předpovídá, že se něco stane během troubení sedmého anděla, které je kladeno do budoucnosti.
  • Toto troubení je popsáno ve Zjevení 11:15, kde sedmý anděl zatroubil. Od okamžiku jeho zatroubení se Kristus ujímá moci a vládne na věky věků, tzn. jedná se o začátek tisíciletí.
  • Ve dnech hlasu sedmého anděla není Boží tajemství zjeveno, ohlášeno, objeveno, ale dokonáno, dokončeno, naplněno. Stejné slovo používá i Pavel, když říká: „Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru jsem zachoval.“

  Ze strany Williama Branhama nešlo o přehlédnutí biblického kontextu, ale o vědomou interpretaci, což dokládá následující citát z knihy Výklad sedmi církevních věků:

  EN

  Šestého troubícího anděla, který je nebeskou bytostí, najdeme ve Zjevení 9:13 a sedmého v tomto pořadí ve Zjevení 11:15. Ten, který je zde ve Zjevení 10:7, je poslem sedmého věku. Je to člověk, který má přinést poselství od Boha, a jeho poselství a služba dokoná Boží tajemství, jak je Bůh oznámil svým služebníkům, prorokům. Bůh bude s posledním poslem jednat jako s prorokem, PROTOŽE ON JE PROROKEM.

  Laodicejský církevní věk

  Je nemožné obhajovat výklad Williama Branhama argumentem, že o žádném z ostatních andělů není psáno „až zatroubí…“. Nebo se odvolávat na to, že 10. kapitola je vsuvkou mezi 9. a 11. kapitolu, a proto je zde řeč o jiném andělu než v kapitole 11. Boží slovo je zde jasné a zřetelné a nikdo nemá právo takto měnit jeho význam. Zjevení 10:7 se vztahuje k andělu ze Zjevení 11:15.

  Podle učení Williama Branhama se sedm polnic ze Zjevení netýká pohanské církve, ale Židů. Aby mohl sebe sama vložit do Zjevení 10:7, musel anděla z tohoto verše umístit mimo sled sedmi troubících andělů.

  EN

  145 Těchto sedm polnic se nevztahuje na církev ani na tento věk, protože jsou určeny pouze pro Izrael.

  64-0719M – Svátek polnic

  William Branham předpověděl, že sedmý anděl, posel pro Laodiceu, bude vzat s církví při vytržení. Pokud bychom brali v potaz jeho teorii, že tím andělem je on sám, tak je zřejmé, že se jeho předpověď nesplnila.

  EN

  50 Vidíme, že Eliáš přichází dříve… Pamatujte, že Eliáš byl ten, kdo jel na voze a nikdy neokusil smrt. A poselství tohoto velkého posla, který přijde v onen poslední den v laodicejském církevním věku, ve věku Letnic, bude tím, co přivede církev k vytržení. Přesně tak. On sám byl vytržen a půjde s církví k vytržení.

  61-0117 – Mesiáš

  Je zajímavé, že William Branham nebyl první, kdo se označil za sedmého anděla ze Zjevení 10:7. Charles T. Russell, zakladatel svědků Jehovových, vydal v roce 1918 knihu s názvem Dokonané tajemství, v níž se označil za sedmého anděla ze Zjevení 10:7 a Zjevení 3:14. Na jeho náhrobku v Pittsburghu v Pensylvánii v USA je nápis „Posel k Laodiceji“.

  Do 1. září 2021 byla poblíž Russellova hrobu vztyčena pyramida podobná té, která je umístěna na hrobě Williama Branhama.

  Níže jsou uvedeny úryvky z Russellovy knihy, v nichž se zabývá otázkou sedmého anděla.

  Více informací o vlivu učení Charlese Russella na učení Williama Branhama najdete v samostatném článku (PL).

  Zdroje

  Sdílet
  WhatsApp
  Nahoru