Článek v jiných jazycích:
 • Polski
 • Vypnout překlad
  Zavřít
  Charles Paisley: Wynijdźcie z niego, ludu mój!Historia ruchu poselstwa Williama Branhama, tom I: Dni Głosu (1930 – 1965)Pobierz PDF lub zamów książkę

  Anglický král Jiří VI

  William Branham tvrdil, že král Jiří VI. byl po jeho modlitbě uzdraven z roztroušené sklerózy. V některých kázáních se také zmiňuje o tom, že král Jiří byl uzdraven ze žaludečních vředů. Modlitba za krále se údajně uskutečnila během prvního turné Williama Branhama po Evropě v roce 1950.

  EN

  A on byl přítelem králova osobního tajemníka a touto cestou mi anglický král Jiří poslal vzkaz. Mám jeho projevy a mám jeho dopisy o jeho polích a všech… Abych se za něj přišel pomodlit kvůli roztroušené skleróze, ale tehdy jsem tam nemohl jet. Tak jsem mu jen odepsal, že se za něj budu modlit tady, že Bůh ho tady vyslyší stejně jako tam. Pak přišel další telegram s prosbou, abych okamžitě přijel. Jel jsem pak do Anglie, abych ho tam navštívil – a Pán ho uzdravil. Byl – nemohl ani stát na nohou déle než pět minut, ale – myslím, že druhý den – odehrál osmnáct jamek golfu a už ho to nikdy netrápilo, dokud nezemřel. A když zemřel, byl jsem v Africe. Našli mu tady na plicích malý nádor. Začali ho rozřezávat a nějak se tam dostal vzduch, nevím – a to způsobilo, že se vytvořila krevní sraženina a dostala se do mozku a to ho na místě zabilo. Byl to opravdu důstojný člověk…

  53-1129E – Svědectví

  Existují však vážné pochybnosti o tom, zda se William Branham za tohoto krále vůbec modlil. Zde jsou fakta:

  • Král Jiří VI (narozen 14. prosince 1895, zemřel 6. února 1952) nikdy netrpěl roztroušenou sklerózou (anglicky multiple sclerosis), ale trpěl kornatěním tepen (ateroskleróza, anglicky arteriosclerosis – podobný název), které mu bylo diagnostikováno v roce 1948. V následujícím roce podstoupil operaci nohy. V létě 1951 mu byla diagnostikována rakovina plic a krku. Dne 26. září podstoupil další operaci, při níž mu byla odstraněna levá plíce. Zemřel ve spánku 6. února 1952 ve věku 56 let.
  • William Branham říká, že král Jiří, který předtím nebyl schopen stát na nohou ani pět minut, hrál následující den golf. Vzhledem k jeho zhoršujícímu se zdravotnímu stavu bylo každé panovníkovo veřejné vystoupení bedlivě sledováno médii. Nikde však nebyla nalezena žádná zmínka o tom, že by král v těchto letech hrál golf.
  • Král Jiří VI. se zbavil žaludečních vředů po úspěšné operaci v roce 1917.
  • Ve zvláštním vydání časopisu Voice Of Healing, v němž je umístěna podrobná zpráva o turné evangelizačního týmu Williama Branhama po Evropě, není vůbec zmíněno, že by se William Branham za britského krále modlil. Kdyby tomu tak bylo, jistě by to byl hlavní bod návštěvy Británie a také by bylo snadné tuto návštěvu vyhledat v médiích, stejně jako známé návštěvy Billyho Grahama u královny Alžběty. Na druhou stranu časopis popisuje turistickou prohlídku Londýna a jako jeden z vrcholů popisuje návštěvu domu a hrobu Johna Wesleye. Neexistuje sebemenší důvod, proč by návštěva u krále měla být před veřejností utajena, zvláště když mělo dojít k bezprostřednímu zázraku králova uzdravení.
  • Také kniha Gordona Lindsaye Muž Bohem poslaný (s. 169) se o modlitbě za krále nezmiňuje, ačkoli cestě po Evropě věnuje celou kapitolu.
  • Královský archiv v roce 2002 uvedl (str. 16), že o návštěvě Williama Branhama u krále neexistuje žádný záznam.
  • Rodina Williama Branhama dodnes (i přes všechny polemiky, které se kolem toho vedou) – navzdory četným žádostem – neukázala dopis, kterým ho král Jiří údajně požádal o modlitbu. William Branham tvrdil, že jej stále vlastní. Žádný takový dopis zřejmě neexistuje.

  Zdroje

  Sdílet
  WhatsApp
  Nahoru